Leesclubs leren kijken in het Frans Hals Museum

0

Op 19 oktober vond in het Frans Hals Museum een experiment plaats met leesclubs die bij de Bibliotheek Zuid-Kennemerland zijn aangesloten. De zes leesclubs keken elk afzonderlijk drie kwartier naar een zestiende- of zeventiende-eeuws schilderij en 45 minuten naar een hedendaagse werk. In die tijd bespraken de clubleden met elkaar wat ze in het kunstwerk zagen, wat ze dachten dat de maker er mee wilde zeggen en wat ze er zelf van vonden. Op dezelfde wijze als ze gewend zijn boeken met elkaar te bespreken. Zowel het museum en de Bibliotheek als de leden van de leesclubs waren na afloop zeer te spreken over het kijkexperiment, dat dan ook hoogstwaarschijnlijk een vervolg zal krijgen.

Op school leren we lezen en schrijven maar goed kijken behoort niet tot het curriculum, terwijl het belang van beeld de afgelopen jaren enorm is toegenomen. Vandaar dat het Frans Hals Museum onder directeur Ann Demeester de nadruk legt op ‘visuele geletterdheid’. Dat was het uitgangspunt van de gesprekken met de Bibliotheek Zuid-Kennemerland die resulteerden in deze samenwerking. Een oproep onder leesclubs die aangesloten zijn bij de Bibliotheek leidde tot wel zestien enthousiaste aanmeldingen waarvan er maar zes toegelaten konden worden.

Een avond met kijkclubs
Na ontvangst met een kopje koffie kregen de leesclubs te horen hoe ze de avond als kijkclubs zouden doorbrengen. In ronde 1 gingen drie groepen elk afzonderlijk op zaal naar een werk met oude kunst kijken. Een groep kreeg een gids mee, bij de tweede groep had een lid vooraf nadere informatie over het werk ontvangen en de derde groep kreeg als leidraad voor hun bespreking een lijst met vragen mee. Tegelijkertijd bekeken en bespraken de drie overgebleven groepen drie hedendaagse werken. Na drie kwartier was er een pauze met een welkom glaasje wijn waarna in ronde 2 de rollen omgedraaid waren. De groepen die eerst een oud werk hadden besproken, gingen nu naar een zaal met een hedendaags werk. Rond 21:45 uur was iedereen klaar en werden de evaluatieformulieren ingevuld en kon men onder anderen aangeven welke vorm van begeleiding (gids, informatie vooraf of een vragenlijst) het best was bevallen. Aan de hand van deze evaluatie gaan de Bibliotheek en het Frans Hals Museum bepalen hoe en wanneer het vervolg zal plaatsvinden.