De gemeente Haarlem heeft geld beschikbaar om ouderen te helpen om zo lang en comfortabel mogelijk in hun eigen woning te blijven wonen. Wie zijn woning wil aanpassen om er langer zelfstandig te kunnen blijven wonen, kan gebruik maken van de Blijverslening.

De Blijverslening maakt het mensen mogelijk om langer zelfstandig te wonen. Met het geld kunnen senioren maar ook mensen met een acute zorgvraag aanpassingen in hun woning betalen. Denk hierbij aan een badkamer voorzien van alle gemakken, een aangepaste toilet of het verplaatsen van de slaapkamer naar de begane grond. Door de aanpassing van de woning, ontstaan meer zogenoemde levensloopbestendige woningen. Deze woningen zijn geschikt voor alle levensfases.

Wethouder Marie-Thérèse Meijs (Wonen): “De vergrijzing neemt toe terwijl er onvoldoende geschikte woningen zijn voor deze groeiende groep ouderen. Naast het bouwen van geschikte woningen voor ouderen, bieden we met de Blijverslening mensen de mogelijkheid om in hun eigen woning en hun in eigen, vertrouwde wijk te kunnen blijven wonen.

Voor koop en huur
De Blijverslening is beschikbaar voor mensen met een koopwoning en voor huurders van particuliere huurwoningen. De Blijverslening kan alleen gebruikt worden voor aanpassingen in de woning. Alle informatie over deze lening is te vinden op de website van gemeente www.haarlem.nl/blijverslening/. De lening wordt via de gemeente verstrekt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Stadsdeal Ouderenhuisvesting
De Blijverslening past in de afspraken die de gemeente Haarlem onlangs maakte met de
Haarlemse corporaties en zorgaanbieders. Met de Stadsdeal Ouderenhuisvesting willen de gemeente samen met betrokken partners zorgen voor voldoende passende woningen en bijpassende zorg voor de huidige en toekomstige generatie ouderen.

 

 

 

- Advertentie -

Geef een reactie