Pand V&D Schalkwijk verkocht

8

Nieuw hart stadsdeel bijna compleet

De voormalige V&D in Schalkwijk is verkocht. Hoes Beheer B.V. gaat het gebouw slopen en daarvoor in de plaats woningen, horeca en detailhandel terug brengen. Goed voor het winkelcentrum Schalkwijk waar het V&D-pand onderdeel van uitmaakt. Komend voorjaar is de start van de bouwwerkzaamheden gepland.

Met deze transformatie, de nieuwe bioscoop, de nieuwe parkeergarage, een Albert Heijn XL, een Aldi, de bestaande winkels en 150 nieuwe woningen in het winkelcentrumgebied, krijgt het nieuwe hart van Schalkwijk langzaam maar zeker vorm. Ook voor de Zuidkant van het winkelcentrum zijn plannen voor woningbouw. Hier gaat het om herontwikkeling van de grotendeels leegstaande panden, zoals het oude postkantoor en de bijbehorende parkeerterreinen.

Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling Jeroen van Spijk: “Met de geplande woningbouw op de plek waar de V&D was, maar ook aan de Aziëweg en in het Middengebied aan de Surinameweg is het mogelijk vele honderden woningen toe te voegen. Vooral in het midden- en hogere huur- en koopsegment. Dit is enorm goed voor het winkelcentrum. We kunnen straks met recht spreken van een nieuw hart voor Schalkwijk.”

De komende maanden worden de plannen voor de zuidkant van het winkelcentrum samen met de eigenaren verder uitgewerkt. Daarna worden de wijkraden en andere belanghebbenden om hun inbreng gevraagd, waarna de uitgewerkte plannen worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Op www.haarlem.nl/projecten-stadsdeel-schalkwijk is een overzicht te vinden van alle ontwikkelingen in Schalkwijk.

8 REACTIES

Comments are closed.