Nieuwe solotentoonstellingen in De Hallen Haarlem: Kasper Bosmans, Richard Tuttle en Evelyn Taocheng Wang

0

21 januari t/m 7 mei 2017

In De Hallen Haarlem zijn vanaf 21 januari 2017 drie solotentoonstellingen te zien, van Kasper Bosmans, Richard Tuttle en Evelyn Taocheng Wang. In hun werk spelen poëzie, sensitiviteit en elegantie een belangrijke rol – thema’s die de afgelopen decennia in de zich steeds meer op de buitenwereld richtende kunst aldoor verder naar de achtergrond zijn verdwenen. Alle drie hebben ze bovendien een bijzondere interesse in de uitdrukkingsmogelijkheden van specifieke materialen, waardoor hun werk een grote materiële gevoeligheid kent.

Tuttle concentreert zich op de onverwachte zeggingskracht van kleine gebaren en eenvoudige materialen, in een vormentaal die je poëtisch-minimalistisch kunt noemen. Bij Wang en Bosmans is zowel een hang naar het decadente als naar de meer primitieve expressie van volkskunst zichtbaar. Bij hen speelt ook ‘het verhalende’ een grote rol: zij mengen op een intuïtieve manier informatie uit allerhande historische, literaire en wetenschappelijke bronnen en culturele tradities.

Met de tentoonstellingen van Bosmans en Wang sluit vertrekkend conservator Xander Karskens zijn curatorschap bij het museum af. Hij heeft in de afgelopen tien jaar de hedendaagse kunst programmering van het museum een messcherp profiel en internationaal elan gegeven.

Artist talk Richard Tuttle
20 januari, aanvang 17:00 uur
Voorafgaand aan de opening op 20 januari zal in De Hallen Haarlem om 17:00 uur een artist talk plaatsvinden van Richard Tuttle. Graag nodigen we u uit om dit gesprek van Tuttle met directeur-conservator van Mu.ZEE Phillip Vandenbossche bij te wonen. Entree: gratis.

Info
De Hallen Haarlem
Grote Markt 16, Haarlem