Activiteiten Societeit Vereeniging Haarlem

0

Bij Societeit Vereeniging Haarlem vinden komende tijd weer een aantal interessante activiteiten plaats.

SO Verkiezingsdebat olv Frénk van der Linden
DATUM: 03 maart – Inloop 19:30 uur | start debat 20:00 uur
LOCATIE: Sociëteit Vereeniging Haarlem
De landelijke verkiezingen zin in aantocht en dat worden volgens velen de belangrijkste verkiezingen ooit. Alle reden voor een boeiende, informatieve avond in de Sociëteit. Deze staat onder leiding van radio/Tv-journalist Frénk van der Linden. Journalisten/commentatoren Remco Meijer (Volkskrant) en Carla Joosten (Elsevier) verzorgen met Frénk het eerste deel van de avond. Ze zijn goed ingevoerd in de landelijke politiek.

Daarna volgt een debat tussen landelijke en lokale politici van D66, Groen Links, PvdA en VVD. De journalisten zullen dit van commentaar voorzien. De discussie vindt plaats aan de hand van stellingen over:

  • Het vreemdelingenvraagstuk
  • Gezondheidszorg
  • De economische situatie van ons land

Het programma start om 20.00 uur en is voor iedereen toegankelijk. Dankzij een bijdrage van de deelnemende politieke partijen is de toegang vrij.
Dagschotel:
Om 18.00 uur wordt voor € 15,- een dagschotel geserveerd (meld u voor de dagschotel vooraf aan via aanmelden@societeitvereeniging.nl)
Link website: www.societeitvereeniging.nl

De stand van het land – Het Openbaar Bestuur met Alexander Rinnooy Kan
DATUM: 16 maart – Inloop 19:30 uur | College 20:00 uur
LOCATIE: Sociëteit Vereeniging, Haarlem
Alexander Rinnooy Kan was vorig jaar initiatiefnemer voor de serie gastcolleges rond het thema ‘De stand van het land’. Op 16 maart is hij zelf gastdocent. De avond start met een lezing van Rinnooy Kan vanuit de observatie ‘we hebben het zo goed en zijn zo ontevreden’. Volgens hem is een radicale decentralisatie de oplossing. Hoe dat er uit kan zien, zal hij toelichten. Uiteraard zal er een link zijn naar de politieke situatie in Nederland, gelet op de verkiezingen die een dag eerder zijn gehouden. Aansluitend aan de lezing is er ruimte voor discussie, onder leiding van Jacqueline van de Sande.

Alexander Rinnooy Kan is vanwege zijn prikkelende en inspirerende inzichten een graag geziene spreker in de Sociëteit. Hij werd in juni 2015 lid van de Eerste Kamer voor D66. Daarnaast is hij sinds september 2012 hoogleraar economie en bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Eerder was hij onder meer kroonlid en voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW en lid van de Raad van Bestuur van ING Groep.
Voor: leden en niet leden
Entreeprijs: € 5,-
De opbrengst gaat naar het culturele of maatschappelijke doel dat de gastspreker aanwijst.
Dagschotel:
Om 18.00 uur wordt voor € 15,- een dagschotel geserveerd
(meld u voor de dagschotel vooraf aan via onderstaande mail)
Verplicht aanmelden via aanmelden@societeitvereeniging.nl
Meer info op: www.societeitvereeniging.nl