Achterban clubs en verenigingen in Haarlem brengen 61.019 euro bij elkaar voor de clubkas

0

Een mooie opsteker voor 41 verenigingen in Haarlem. Dankzij hun achterban komt er dit jaar 61.019 euro extra binnen in de clubkas.

Zij steunen hun vereniging door specifiek voor deze club mee te spelen met de VriendenLoterij. De helft van ieder lot waarmee zij meespelen, gaat direct naar de clubkas. Koninklijke Haarlemsche Football Club HFC ontving de grootste bijdrage, namelijk 7.958 euro.

Meespelen voor je eigen club
Naast Koninklijke Haarlemsche Football Club HFC zijn er in Nederland nog enkele duizenden andere clubs en verenigingen die via de VriendenLoterij extra inkomsten genereren voor de clubklas. Dit jaar is er in totaal ruim 4,8 miljoen euro uitgekeerd, 300.000 euro meer dan vorig jaar. Steeds meer organisaties, van voetbalclubs tot toneelverenigingen, sluiten zich aan bij deze manier van fondsenwerving. Daarnaast spelen deelnemers die meespelen met een lot voor hun club steeds langer mee.

De VriendenLoterij is hierdoor een structurele financier voor veel organisaties. Clubs en verenigingen die nog niet aangesloten zijn, kunnen zich aanmelden via: www.vriendenloterij.nl/clubs.