Jong Historisch Café over ‘De Macht van Taal’

0

Op dinsdag 24 april 2018 gaan Jonge Historici in op de macht die taal in onze samenleving heeft aan de hand van het werk van filosoof Ludwig Wittgenstein. Dit is het eerste Jong Historisch Café van Jonge Historici en Noord-Hollands Archief, waarin hedendaagse onderwerpen op wetenschappelijke manier benaderd en bediscussieerd worden.

Woorden sturen ons denken. Zij bepalen hoe wij de wereld zien. De filosoof Wittgenstein was van mening dat taal ons in staat stelt de wereld om ons heen te begrijpen. Deze vertaling is volgens hem echter niet altijd neutraal. In dit Jong Historisch Café gaan Jonge Historici aan de hand van zijn begrip van ‘taalspelen’ na op welke manier taal nog steeds tekort schiet in de huidige debatten rondom gender en identiteit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de heftige reacties rondom het vervangen van ‘dames en heren’ door ‘beste reizigers’ door de NS, of het ontbreken van juiste termen om de verschillende gendertypen te beschrijven. Moet de taal veranderen als deze niet langer overeen komt met de gevoelswereld van een groeiende groep mensen?

Ludwig Wittgenstein
Sinds kort is een deel van de papieren nalatenschap van de Brits-Oostenrijkse filosoof Ludwig Wittgenstein (1889-1951) opgenomen in het Noord-Hollands Archief, en in 2017 is de nalatenschap van Wittgenstein toegevoegd aan het Memory of the World register.

Info
Datum, locatie en tijd: Dinsdag 24 april 2018, 19.30 uur, Jansstraat 40, Haarlem
De toegang is gratis. Aanmelden verplicht via communicatie@noord-hollandsarchief.nl o.v.v. ‘Jonge Historici’.