Crisiskaart ook in Haarlem beschikbaar

Handzaam document biedt mensen in psychische nood uitkomst

0

In de gemeente Haarlem raken per jaar honderden mensen in een lichte of zware psychische crisis. Niet alleen verontrustend voor hen zelf, maar ook voor familie, vrienden, buren en hulpdiensten. Vooral als zij niet weten wat ze moeten doen en hoe ze kunnen helpen. De crisiskaart komt dan goed van pas: hierin staat kort omschreven wat omstanders of hulpverleners kunnen doen of juist laten en wie ze kunnen bellen. De gemeente heeft Cliëntenbelang onlangs gevraagd de crisiskaart in Haarlem te introduceren. Er is duidelijk behoefte aan, want de eerste aanvragen zijn al binnen.

Wensen kaarthouder centraal
Mensen kunnen tijdens een psychische crisis meestal hun gevoelens; wat ze precies wel en niet willen, moeilijk verwoorden. Na een crisis kunnen ze dat vaak juist heel goed. Deze informatie is van groot belang bij het opstellen van een crisiskaart en helpt bij het formuleren van de manier waarop iemand wil worden bejegend of behandeld tijdens een crisis.

Eigen opvang goed geregeld
De crisiskaart is een verkorte weergave van het crisisplan. De kaarthouders stellen dit plan op met een daarvoor getrainde ervaringsdeskundige. Zij bepalen zelf wat er op hun kaart komt te staan. De meeste kaarthouders bespreken en delen hun crisisplan met hun behandelaar of huisarts. Het plan wordt dan onderdeel van het medisch dossier en is 24/7 opvraagbaar.

Niet alleen hulpdiensten zijn geholpen met dit handige document met concrete aanwijzingen, veel kaarthouders zeggen dat ze zich beter voelen met de crisiskaart op zak. Het feit dat alles goed geregeld is en ze een hulpkaart in handen hebben geeft hen rust en een veilig gevoel.

Ondersteuning met ervaring
Getrainde ervaringswerkers van GGZ inGeest, de Herstelacademie en de Regionale Instellingen van Beschermd Wonen ondersteunen mensen bij het opstellen van hun crisisplan. Zij werken samen met Cliëntenbelang en zijn bezig met het geven van voorlichting bij verschillende cliëntgroepen, professionals, en hulpverleners.