Spanningen in het gezin of in relatie? Maatschappelijk werk DOCK biedt hulp

0

Maatschappelijk werkers van DOCK bieden ondersteunende gesprekken voor alle bewoners van Haarlem en Zandvoort die te maken hebben met spanningen binnen relaties zoals gezin, familie en werk. Juist in deze coronatijd is de kans groter dat spanningen toenemen.

Psycholoog Eveline Stallaart zei onlangs in NRC (van 26 maart 2020) dat veel stellen in deze tijd met verschillende frustraties te maken krijgen: “Het is een bekend gegeven dat je elkaar pas echt leert kennen tijdens een vakantie. Je brengt samen veel tijd door en zit dicht op elkaar. De coronacrisis zorgt voor een vergelijkbare situatie, maar dan gedwongen en extreem beladen. Dat kan het slechtste in een mens naar boven halen.” Soms kunnen huiselijke ruzies zodanig uit de hand lopen, dat ze uitmonden in verbaal of fysiek geweld.

“Experts waarschuwen volop voor de risico’s van oplopende spanningen, zoals conflicten en huiselijk geweld.”

Stallaart voorziet snelkookpansituaties waarin kleine relationele problemen worden uitvergroot. “Ook de karakterverschillen tussen partners kunnen een grotere rol gaan spelen. Of het gegeven dat men de kinderen thuisonderwijs moet geven. Of het gezinsinkomen dat is gedaald omdat één van de partners geen werk meer heeft.

Ervaar je spanning in je relatie of je gezinssituatie? Blijf er niet mee zitten. Hoe eerder je dingen bespreekbaar maakt, hoe groter de kans dat je zaken hanteerbaar kunt maken zodat het thuis niet escaleert. Neem contact op met DOCK maatschappelijk werk.

Tel 088 – 855 51 77 of mail naar maatschappelijkwerkhaarlem@dock.nl. Van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Advertentie