Woningen zonder gasaansluiting

0

Woningen en bedrijfspanden worden wettelijk verplicht aangesloten op het aardgasnet. Die aansluitplicht gaat uit de wet nu een motie van GroenLinks en PvdA (Liesbeth van Tongeren en Jan Vos) in de Tweede Kamer is aangenomen.

Nieuwbouwwijken kunnen ‘gasloos’ gebouwd gaan worden en bestaande woningen kunnen ‘van het gas af’. Een andere motie vraagt om de regierol in het gasvrij maken van bestaande wijken, binnen 15 jaar aan de gemeenten te geven.

GroenLinks Haarlem raadslid Robbert Berkhout: “Dit is ontzettend goed nieuws. Eindelijk kunnen we af van een fossiele brandstof. Wij zullen in Haarlem tijdens de raadsvergadering van 17 november dan ook een motie indienen genaamd ‘Van het gas af’. Hierin roepen we op om bij nieuwbouw geen gasaansluitingen meer te realiseren. Ook wordt dit wat ons betreft opgenomen in de nieuwe Haarlemse Woonvisie. Het kan, het moet, laten we het gaan doen.

GroenLinks Kamerlid Van Tongeren: “De 21ste eeuw wordt de eeuw van de schone energie, afkomstig van de zon, de wind en het water. Om dat voor elkaar te krijgen moeten we af van vervuilende, fossiele bronnen als aardgas en kolen.

Aardgas is een fossiele brandstof. Hoewel het minder vervuilend is dan bijvoorbeeld bruinkool, draagt aardgas, dat CO2 uitstoot, bij aan het broeikaseffect. Er zijn in Nederland zeven miljoen huizen die op aardgas worden verwarmd. Door de aansluitplicht te schrappen wordt meer werk gemaakt van goed geïsoleerde woningen en warmtebronnen als restwarmte.

Robbert Berkhout: “Er gaat weer flink gebouwd worden in Haarlem. De komende jaren krijgen we er meer dan 4000 woningen bij. Wat ons betreft maken we die woningen zo toekomstbestendig mogelijk. En dat betekent dus fossielvrij. Degenen die toch nog twijfelen of dat nou wel nodig is, zou ik aanraden de documentaire van Leonardo Di Caprio ” Before the Flood” te gaan bekijken”.

Landelijk worden op dit moment naar schatting nog 40.000 nieuwe huizen op het gasnet aangesloten voor het fornuis of cv-ketel op aardgas. Dat kost alle netbeheerders van Nederland samen ongeveer 100 miljoen euro per jaar. Een investering voor minstens 40 jaar die niet rendabel is.

Van Tongeren: “Door onze bebouwde omgeving van het aardgas af te halen wordt de energierekening goedkoper, profiteert het milieu en hoeven we minder aardgas op te pompen in Groningen”.

De wens om ‘gasloos’ te gaan bouwen en bestaande wijken gasloos te maken wordt door de grote gemeenten reeds langer geuit. Onlangs bood GroenLinks wethouder Cora-Yfke Sikkema aan Premier Rutte actiepunten aan, voor de versnelling van klimaatdoelen op de landelijke klimaattop. Sikkema is voorzitter van themagroep duurzaamheid van de 32 Grote Gemeenten die al in 2030 van het gas af willen. Gemeenten kunnen dat realiseren in overleg met bewoners, projectontwikkelaars, bedrijven en netbeheerders.

Advertentie
Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief van Haarlem updates:
Voer je e-mailadres in:


(Geleverd door FeedBurner)