Ruim 25.000 meldingen van vuurwerkoverlast

0

Sinds het GroenLinks meldpunt vuurwerkoverlast zaterdag 24 december online ging, zijn er landelijk meer dan 25.000 meldingen over vuurwerkoverlast binnengekomen (stand 30 december, 12u). Veel Haarlemmers die meldingen op de website plaatsen, geven aan dat hun kinderen bang zijn van de vele harde knallen. Bovendien geven veel mensen aan dat hun huisdieren angstig gedrag vertonen. Een groot deel van de meldingen gaat over ‘irritant knalvuurwerk’ dat al sinds begin december in verschillende supermarkten te koop is. Ook klagen veel mensen over de overlast door vuurwerkbommen, die prullenbakken en vuilcontainers opblazen.

Het meldpunt vuurwerkoverlast is een initiatief van 30 lokale GroenLinks-fracties, waaronder GroenLinks Haarlem. Vorig jaar kwamen er in twee weken tijd ruim 89.000 vuurwerkklachten binnen, dat was een stijging van 18.000 ten opzichte van het jaar daarvoor. Twee jaar geleden had zich juist een daling van de overlast ingezet, vanwege het instellen van vuurwerkvrije zones in veel gemeenten en het beperken van de afsteektijden op Oudejaarsdag.

GroenLinks Haarlem wil in 2017 vuurwerkvrije zones in Haarlem
Met het meldpunt willen de initiatiefnemers in kaart brengen hoe groot de overlast door vuurwerk is. “Jaarlijks wordt er voor miljoenen euro’s aan schade aangericht door vuurwerk en hebben er duizenden mensen last van”, zegt raadslid Daphne Huysse van GroenLinks Haarlem. “We gebruiken de meldingen om te pleiten voor meer maatregelen tegen vuurwerkoverlast, zoals het instellen van vuurwerkvrije zones in 2017. De beste oplossing is om vuurwerk alleen nog door professionals af te laten steken, dan zijn we af van de overlast, schade en ongelukken.