Waarderbrug is pas weer hersteld rond half april 2019

14

De Waarderbrug is al enige tijd defect en daarom afgesloten voor verkeer. De herstelwerkzaamheden duren tot half april 2019. Tot deze tijd wordt het verkeer geleid via de Prinsenbrug/Schoterbrug.

De herstelwerkzaamheden kunnen helaas niet eerder worden afgerond, omdat voor de reparatie onderdelen moeten worden gemaakt. Daarnaast heeft de gemeente wat meer tijd ingepland om ook het geplande onderhoud van het najaar alvast uit te voeren.

Verkeersmaatregelen
Er is nu meer verkeer op de Spaarndamseweg richting de Schoterbrug. Dit levert vooral in de spits problemen op. Om het verkeer op deze plek beter door te laten rijden, is de regeling van de verkeerslichten aangepast. Het verkeer van en naar de Schoterbrug krijgt langer groen.

Ook de regeling van de andere verkeerslichten op de Spaarndamseweg (kruisingen Zaanenstraat, Waarderbrug en Paul Krugerkade) is aangepast zodat doorgaand verkeer op de Spaarndamseweg langer groen krijgt. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de vertraging op de Spaarndamseweg afneemt. In de andere straten zal het verkeer iets toenemen. De verkeerslichten bij de Prinsenbrug kunnen helaas niet aangepast worden, omdat deze te veel koppelingen heeft met andere kruisingen. Deze maatregelen blijven van kracht tot de Waarderbrug weer is gemaakt.

Waarom staat de brug open?
De brug is in geopende stand gezet zodat de beroepsvaart geen hinder ondervindt van de stremming van de Waarderbrug. De gemeente heeft deze keuze gemaakt, omdat de Waarderpolder via andere wegen bereikbaar is.

Advertentie

14 REACTIES

Comments are closed.