Haarlem gaat ecologisch maaien voor meer variatie in de natuur

0

De gemeente Haarlem wil meer ruimte voor natuur in de stad en in de groene randen. Met ander beheer van gazons en bermen kan een hogere natuurkwaliteit, beeldkwaliteit en gebruikswaarde worden bereikt. Dit ecologisch beheer gebeurt al dit maaiseizoen door minder te maaien en het afvoeren van maaisel, waardoor meer ruimte ontstaat voor bloeiende planten.

Veel inheemse en steeds zeldzamer wordende planten zijn gebaat bij een schrale voedselarme bodem,” zegt stadsecoloog Sjoerd Andela. “Insecten zijn weer afhankelijk van deze planten voor voedsel, schuilen, voortplanten en overwinteren,” aldus Andela. Hoe voedselrijker de bodem, hoe minder soorten en vooral ook bloeiende soorten planten. Om de grond minder voedselrijk te maken blijft het maaisel niet meer liggen, maar wordt het afgevoerd.

Gazons en bermen
Het effect van anders maaien is snel meetbaar: binnen enkele jaren is er meer variatie in natuur zichtbaar in de stad. Niet alleen door meer bloeiende planten, maar ook door meer insecten en vogels. Tegelijkertijd zal op enkele plekken het beeld veranderen en hier en daar ook de gebruikswaarde. Het nieuwe uiterlijk van de gazons in de bebouwde kom zal even wennen zijn. Op veel plaatsen wordt al ecologisch beheerd, waarbij minder vaak wordt gemaaid en een ruiger en bloemrijker beeld ontstaat, zoals in Schalkwijk.

Samen met bewoners, wijkraden en Spaarnelanden
De gemeente kijkt samen met Spaarnelanden naar de mogelijkheden en de uitvoering om het maaibeheer te richten op een hogere natuurwaarde. Met inwoners en wijkraden overleggen we dit jaar over de beeldkwaliteit en de gebruiksfunctie. Op de website www.natuurinjestad.nl komt meer informatie over wat de wijziging inhoudt, waar die dit jaar wordt ingezet en waarom. Voor vragen kunnen inwoners ook terecht bij de stadsecoloog Sjoerd Andela, via sandela@haarlem.nl.

Advertentie