Haarlem en Rijnland verbeteren samen de Zuid-Schalkwijkerweg

0

De gemeente Haarlem en het hoogheemraadschap van Rijnland werken nauw samen om de Zuid-Schalkwijkerweg ten westen van de wijk Schalkwijk in Haarlem te vernieuwen. De weg, waarvan 1,4 km ook de waterkering van het Spaarne is, wordt over een lengte van ongeveer 1,9 km vernieuwd.

De aanleiding hiervoor is dubbel: de gemeente moet groot onderhoud aan de weg gaan doen en Rijnland maakt hiervan gebruik om meteen de dijk te verbeteren en te verstevigen. Met deze samenwerking tussen Haarlem en Rijnland blijft de overlast voor weggebruikers en omwonenden zo kort en beperkt mogelijk omdat alles in één keer wordt aangepakt.

Bomen
Voor de veiligheid van de dijk en van de weggebruikers moet de dijk waar de Zuid-Schalkwijkerweg op ligt weer stabiel worden gemaakt en op de juiste hoogte worden gebracht. De sloten moeten hierom voor een deel worden verplaatst. Omdat de dijk hoger wordt en sommige bomen dicht langs de dijk staan, moet een aantal bomen worden gekapt. Daarvoor in de plaats komen bomen terug op plekken waar ze geen gevaar vormen voor de stabiliteit van de dijk. Met bewoners en de wijkraad is al overleg gestart over de keuze van het groen en de bomen die na de renovatie moeten worden aangeplant. De gemeente gaat in overleg met belangenbehartigers van groen nog bepalen welke bomen behouden kunnen blijven en welke mogelijk een gevaar vormen voor de waterveiligheid.

Historie
Ooit lag op deze dijk langs het Spaarne een smal zandpad. In de loop van de tijden is deze weg verhard en is het Zuid-Schalkwijkerweg gaan heten. Vanwege het steeds intensievere gebruik is de weg jaren geleden geasfalteerd en breder gemaakt. Door deze wegverbreding en het verkeer is de dijk in de loop van de jaren verzakt en instabiel geworden. Dit heeft ook gevolgen voor de weg, want de dijk is op sommige delen zo steil dat deze hier en daar zelfs afbrokkelt.

Droge Voeten
Een van de kerntaken van het hoogheemraadschap van Rijnland is dat iedereen droge voeten houdt. Ook in de omgeving van de Zuid-Schalkwijkerweg moeten de dijken veilig zijn en ook dit deel van West-Nederland moet voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatveranderingen en bodemdaling. De dijk van de Zuid-Schalkwijkerweg is onderzocht en voldoet niet meer aan de normen.

Kijk voor meer op www.haarlem.nl.

- Advertentie -
Vorig artikelNieuw ontwerp voor het Houtplein
Volgend artikelTerrassen in Haarlem ruimer met behulp van tien gouden terrasregels
redactie
De redactie van Haarlem updates zorgt er voor dat er regelmatig updates (persberichten) op deze site komen te staan. Zelf maken wij reportages, interviews of mooie fotoseries en video's van Haarlem en omgeving. Neem gerust contact met ons op als u ideeën heeft voor leuke inhoud van Haarlem updates via info@haarlemupdates.nl of stuur uw persberichten naar persberichten@haarlemupdates.nl. Vragen over advertentiemogelijkheden kunt u sturen naar adverteren@haarlemupdates.nl.