Nieuwe subsidie voor cultuur

0

Het college heeft een nieuwe subsidieregeling vastgesteld, de Programmasubsidieregeling Cultuurplan ‘Cultuur maakt Haarlem’ 2022-2024. Dit is een nieuwe subsidie waarmee de gemeente Haarlem meer ruimte biedt aan vernieuwing en experiment, meer samenwerking mogelijk maakt en het kunstklimaat stimuleert. De programmasubsidies staan open voor makers en culturele organisaties die willen bijdragen aan de ambities van het cultuurplan ‘Cultuur maakt Haarlem’, dat vorig jaar door de gemeenteraad is vastgesteld.

Wethouder Meijs (Cultuur): “Er zijn zo veel waardevolle initiatieven op het gebied van cultuur die inspelen op de behoeften van nieuw publiek. Om meer ruimte te maken voor vernieuwing en creativiteit is deze nieuwe subsidie in het leven geroepen.” De programmasubsidies zijn bedoeld voor langer durende gezamenlijke programma’s van meerdere partijen. Met deze subsidie kunnen verschillende partijen meer en structureler samenwerken: gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde organisaties, grote en kleine en culturele en maatschappelijke organisaties.

Hoe werkt het?
Op de website van gemeente Haarlem kunnen aanvragers tot 1 juni aanstaande een aanvraag indienen. De voorwaarden en de criteria per ambitie van het Cultuurplan Haarlem voor het verkrijgen van deze subsidie worden vermeld in de Programmasubsidieregeling. Deze staat op de website overheid.nl. De subsidie is bedoeld voor een driejarig programma. Het maximaal bedrag per aanvraag is 150.000 euro voor drie jaar (dit is maximaal 50.000 euro per jaar).

Aanvragers stellen een activiteitenprogramma op dat aan een of meerdere ambities van het Cultuurplan uitvoering geeft. In de aanvraag moet worden aangegeven hoe wordt voldaan aan de voorwaarden voor de betreffende ambities, de doelstellingen en beoogde resultaten, de samenwerking met partners in de stad en de doorontwikkeling van het activiteitenprogramma en uw organisatie en daarmee de bijdrage aan de Haarlemse culturele sector. Bij de aanvraag wordt ook gevraagd om een begroting en dekkingsplan en bijbehorende toelichting voor de periode 2022-2024 waaruit blijkt dat het aangevraagde bedrag realistisch en noodzakelijk is voor uitvoering van het programma.

Cultuur maakt Haarlem
De programmasubsidies zijn onderdeel van het vorig jaar vastgestelde Cultuurplan ‘Cultuur maakt Haarlem 2022-2028’. Dit plan beoogt meer samenwerking, meer cultuur in de wijken, meer ruimte voor cultuurmakers en culturele programmering, het verstevigen van dwarsverbanden tussen zorg, welzijn en cultuur en het versterken van cultuureducatie.

Andere cultuursubsidies
De programmasubsidies komen naast de al bestaande cultuursubsidies. Zo ontvangt een aantal organisaties en partijen structurele, meerjarige subsidie. Zij vormen de zogenoemde culturele basisinfrastructuur (BIS). Daarnaast bestaat het Cultuurstimuleringsfonds voor kortdurende projecten (projectsubsidies).

 

 

 

- Advertentie -

Geef een reactie