Inbreng PvdA over Begroting 2017 in Haarlemse gemeenteraad

0

“Kinderen uit armoede en meer invloed bewoners op veiligheid”

Voorkom dat kinderen in armoede opgroeien. En geef bewoners meer invloed op de veiligheid in hun buurt. Die twee voorstellen heeft de PvdA maandag 7 november gedaan bij de behandeling van de Begroting 2017 in de Haarlemse gemeenteraad.

De begroting laat zien dat het financieel weer beter gaat met Haarlem. PvdA-fractievoorzitter Jeroen Fritz: “Dit keer geen nieuwe bezuinigingen, maar extra investeringen in de stad. De schuld daalt fors. En na jaren van stijgende belastingen, gaan de woonlasten nu met tientjes omlaag. Dat is goed nieuws. Maar de financiële cijfers vertellen natuurlijk slechts een deel van het verhaal. De PvdA is pas tevreden als het ook met de Haarlemmers goed gaat.

Nog te veel kinderen groeien op in armoede, ook in Haarlem. Fritz: “De PvdA vindt dat alle kinderen recht hebben op een fijne en onbezorgde jeugd. Daar horen ook zwemles, een eigen fiets, schoolreisjes en nieuwe kleren bij. Ongeacht de dikte van de portemonnee van de ouders. Wij zijn dan ook blij dat het kabinet op Prinsjesdag extra geld beschikbaar heeft gesteld voor het bestrijden van armoede onder kinderen. Wij willen dat dit geld zo direct mogelijk terecht komt bij de kinderen die het nodig hebben en hebben daarvoor een voorstel ingediend.

De PvdA wil Haarlemmers ook meer invloed geven op de veiligheid in hun buurt. Fritz: “Elk jaar stelt de raad de prioriteiten voor politie en handhaving vast. Bewoners hebben hier echter geen invloed op, terwijl zij toch het beste weten wat er speelt in hun wijk. In Rotterdam hebben bewoners in het project ‘de buurt bestuurt’ de mogelijkheid een top-3 van prioriteiten voor hun wijk te bepalen. Wij dagen onze nieuwe burgemeester uit om ook in Haarlem buurtbewoners mee te laten beslissen over de prioriteiten voor politie en handhaving.

Tot slot sprak de PvdA haar zorgen uit over de toekomstvisie voor de stad, waar momenteel hard aan gewerkt wordt. Daarin lijkt nog weinig aandacht te zijn voor het sociaal houden van de stad. Fritz: “Wij verwachten een toekomstvisie die niet alleen zorgt dat Haarlem in 2040 klimaatneutraal is, maar ook een plan bevat hoe we voorkomen dat kinderen in 2040 nog in armoede opgroeien. Een toekomstvisie die niet alleen bepaalt hoe we aantrekkelijker worden voor toeristen, maar ook hoe Haarlemmers van verschillende culturele achtergronden prettig samen kunnen leven. En een toekomstvisie die niet alleen uitspreekt dat we niet bouwen in het groen, maar ook voorkomt dat we woningzoekenden met een kleine beurs de stad uit jagen. Wij verwachten kortom een toekomstvisie over hoe we samen vooruit komen, met een eerlijke kans voor iedereen.