Programma 2017 Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem en bezoekcijfers 2016

0

In het tentoonstellingsprogramma 2017 van het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem duikt ‘ernst en luim’ met regelmaat op en staat de verbinding tussen oud en nieuw, traditie en heden opnieuw centraal. De zomertentoonstelling illustreert hoe de kunstenaar in de moderne tijd humor als inspiratiebron hanteert. De tentoonstelling De kunst van het lachen onderzoekt de volle breedte en diepte van 17e-eeuwse beeldgrappen.

Naast humor biedt het museum met de tentoonstellingen Barbaren & Wijsgeren en A Global Table ook een ‘globalistische blik’ op de Gouden Eeuw. Welke relaties had Nederland met de wereld in die hoogtijperiode? Hoe bepalend waren die handels- en koloniale relaties voor het dagelijks leven en de kunst?

Bezoekcijfers 2016
Het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem trekt in 2016 naar verwachting iets minder bezoekers dan in 2015, toen het museum kon rekenen op ruim 144.000 bezoekers. Met nog twee weken te gaan schat het museum in dat totaal bijna 140.000 bezoekers de drempel zullen passeren. Het vooraf gestelde doel wordt met deze resultaten gehaald.

Het museum voorziet wel een stijging van het aantal buitenlandse toeristen met ruim 5% ten opzichte van vorig jaar. Verder trok het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem in 2016 net als de jaren daarvoor 13.000 kinderen en jongeren onder de 19 jaar.

Programma 2017
In 2017 zijn in De Hallen Haarlem van januari tot begin mei solotentoonstellingen te zien van onder meer Richard Tuttle, Kasper Bosmans en Evelyn Taocheng Wang. De laatste heeft 11 december jongstleden de Volkskrant Beeldende Kunstprijs 2016 gewonnen. Met haar werk A Home Made Travel MV Series is zij vanaf 25 maart ook in het Frans Hals Museum te zien. Dan start daar ook de tentoonstelling Barbaren & Wijsgeren waarin de veelzijdige culturele uitwisseling in de Gouden Eeuw tussen Nederland en China wordt belicht door gastcuratoren Thijs Weststeijn en Menno Jonker.

Humor heeft binnen de kunstgeschiedenis altijd een rol gespeeld. Baanbrekend was de dada-beweging aan het begin van de 20e eeuw. De omvangrijke zomertentoonstelling in zowel De Hallen Haarlem als het Frans Hals Museum laat vele sprankelende voorbeelden zien van humorvolle Nederlandse kunst van dada tot het heden. In de Gouden Eeuw stimuleerden de welvaart en een nieuw koperspubliek schilders om een enorme variëteit aan beeldgrappen te bedenken. De humor die in de werken besloten ligt moet voor tijdgenoten gemakkelijk herkenbaar zijn geweest. Nu – eeuwen later – zijn de beeldgrappen lastiger te ontrafelen. De kunst van het lachen, die opent in november, biedt voor het eerst een overzicht van humor in de 17e-eeuwse schilderkunst. De presentatie omvat circa 60 topstukken uit binnen- en buitenland van de hand van schilders als Frans Hals, Jan Steen, Gerrit van Honthorst en Judith Leyster.

Vanaf eind september vindt op beide locaties van Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem de tentoonstelling A Global Table plaats, waarin oude en nieuwe kunst zij aan zij wordt gepresenteerd. De tentoonstelling is samengesteld door Abigail Winograd in het kader van de Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem Fellowship Transhistorical Curating. Uitgangspunt is het voedselstilleven als document van de geschiedenis. Welke koloniale- en handelsrelaties representeren de op de stillevens afgebeelde voedselproducten? Wat zeggen deze over de groeiende overzeese macht van de Republiek, en welke sociale en culturele gevolgen had de Hollandse expansiedrift? De stillevens worden gecombineerd met werken van hedendaagse kunstenaars die een interesse hebben in globalisering en de concrete effecten dit fenomeen heeft op het dagelijkse leven.

Meer info
Voor het uitgebreide tentoonstellingsprogramma van het Frans Hals Museum, klik hier.
Welke tentoonstellingen voor De Hallen Haarlem in 2017 op het programma staan, leest u hier.

Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief van Haarlem updates:
Voer je e-mailadres in:


(Geleverd door FeedBurner)