Groen licht voor HOV-Noord

0

De verkeerslichten bij de voetgangersoversteekplaatsen op de Rijksstraatweg kunnen blijven staan. Met een aantal aanpassingen in het definitief ontwerp, kunnen de Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) bussen vlot en veilig over de route tussen station Haarlem en Haarlem Delfplein rijden.

Wethouder Cora-Yfke Sikkema en gedeputeerde van provincie Noord-Holland Elisabeth Post spraken af dat de verkeerslichten kunnen blijven op de Rijksstraatweg bij voetgangersoversteekplaatsen bij het Julianapark, Marsmanplein en Jan Camperstraat. Voor een vlotte doorstroming van de HOV-bussen worden de verkeerslichten bij oversteekplaatsen bij de Eemstraat, Ambachtsstraat en Spaarnhovenstraat zo ingesteld dat zij zorgen voor optimale doorstroming.

Wethouder Cora-Yfke Sikkema: “Ik ben blij dat de HOV-bussen met deze aanpassingen vlot en veilig over de Rijksstraatweg kunnen rijden. Fijn dat we er samen met provincie Noord-Holland en andere betrokkenen zijn uit gekomen waardoor de verkeerslichten blijven. Veiligheid staat voorop”.

Ook het kruispunt Jan Gijzenkade/Rijksstraatweg is in het definitief ontwerp aangepast na overleg tussen bewoners en de gemeente.

Realisatieovereenkomst
Provincie Noord-Holland en gemeente Haarlem werken samen aan een Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). Met de aanpassingen aan het definitief ontwerp zijn oplossingen geboden voor de geuite zorgen van de gemeenteraad. Op 8 februari besprak de commissie Beheer de aanpassingen aan het ontwerp.

De commissie stemde in met dit definitieve ontwerp en het college van burgemeester en wethouders kan de realisatieovereenkomst ondertekenen.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.haarlem.nl.

- Advertentie -