Landje van Gruijters opgeknapt

0

Op 17 mei hebben de wethouder van Haarlem en vertegenwoordigers van het Recreatieschap Spaarnwoude en de J.C. Ruigrokstichting het Landje van Gruijters ‘heropend’. Het Landje van Gruijters is een van de beste vogelgebiedjes in de regio.

Het Landje van Gruijters is een buitendijks brak natuurgebied tussen Spaarndam en Velserbroek. De voorzitter van de stichting, Hans Bonfrer, heette de genodigden in het fort benoorden Spaarndam, van harte welkom. Vervolgens gaf Johan Stuart een korte presentatie. “Omdat het landje kampte met achterstallig onderhoud heeft een groep vogelliefhebbers en bewoners in 2016 besloten tot oprichting van de Stichting Duurzaam Natuurbeheer Landje van Gruijters. In 2017 hebben wij een bedrag van € 50.000 ontvangen van de jubilerende J.C. Ruigrokstichting. Daardoor konden we, met de hulp van vele vrijwilligers, diverse inrichtings- en beheermaatregelen uitvoeren. Zo is er een eiland aangelegd van grind, speciaal voor kluten, plevieren en sterns. Daarnaast is een deel van het riet gemaaid. Er zijn broedholen aangebracht voor Bergeenden en een nestwand voor de IJsvogel.

Tijdens een wandeling naar het landje verrichten wethouder Cora-Yfke Sikkema, Michiel Kersten namens de Ruigrokstichting en Miriam Brouwer namens het Recreatieschap Spaarnwoude de openingshandeling. Zij onthulden een damhek met daarop de naam van het landje en een informatiepaal. Wethouder Sikkema: “Het is indrukwekkend om te zien met welk enthousiasme natuurliefhebbers en bewoners dit tot stand hebben gebracht”.

Op zondag 13 mei vond in het gebied al een publieksdag plaats onder de naam 100%Kluut. De dag stond bol van de vogelactiviteiten. Ruim 400 mensen hebben kunnen genieten van de vogels op het landje. Die dag werd georganiseerd door de stichting, in nauwe samenwerking met het IVN afd. Zuid-Kennemerland en de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland.

Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief van Haarlem updates:
Voer je e-mailadres in:


(Geleverd door FeedBurner)