Provincie, voorkom verkeerschaos in Zuid-Kennemerland

0

Zuid-Kennemerland is een mooie regio om te wonen. Het woonklimaat en de bereikbaarheid zijn er goed geregeld. Maar de laatste jaren neemt de drukte wel snel toe en daarmee de verkeersproblemen.

Verkeer en vervoer zijn voor een groot deel een zaak van de provincie. Daarom leek het de PvdA werkgroep mobiliteit Zuid-Kennemerland goed om straks de nieuwe provinciale staten niet alleen op pad te sturen met algemene goede voornemens, maar om een lijst met concrete verbeterideeën op te stellen.

Afgelopen maanden zijn uit de regio suggesties verzameld, die passen binnen de doelstellingen om duurzame verkeersoplossingen te vinden. De lijst met uitgewerkte ideeën werd op zaterdagmiddag 2 maart overhandigd aan PvdA-kandidaat statenlid Annette de Vries uit Haarlem.

Haarlemmers willen Haarlem leefbaar houden en daarom is het goed dat we steeds meer per fiets doen, maar dan zullen er wel enkele knelpunten weggenomen moeten worden. Nu ontstaan er op verschillende kruispunten nog situaties die tot fietschaos en fietsstress leiden. Zo zijn er dagelijks fietsfiles op de noord-zuid-routes. Leg daarom een onderdoorgang aan langs het Spaarne bij de Prinsenbrug en stel de fietsstoplichten bij de kruising Rijksstraatweg en Kleverlaan fietsvriendelijker af.

En er is dringend behoefte aan het doortrekken van de groene fietsroute uit Amsterdam door de Waarderpolder en aan een fietsvriendelijke route vanuit Haarlem naar Zandvoort.