Subsidie voor o.a. Groene Daken en Elektrische Bezorgscooters

1

De gemeente Haarlem stelt de komende jaren 500.000 euro beschikbaar voor 5 nieuwe projecten op het gebied van Duurzaamheid, Groen en de Fiets.

Een subsidieregeling voor (1) Buurtfietsenstallingen; (2) Bewonersinitiatieven voor kleinschalig groen; (3) Aanschaf van elektrische scooters voor bezorgrestaurants; (4) Groene daken voor particulieren en (5) Groene schoolpleinen.

Vanaf vrijdag 29 mei is het mogelijk om hier via de website van de gemeente (www.haarlem.nl) voor in te schrijven. Vandaag staat er informatie in de Stadskrant. Het college geeft hiermee invulling aan onderdelen die GroenLinks Haarlem inbracht in het coalitieprogramma Samen Doen!

Groene daken en elektrische bezorgscooters
Twee van deze nieuwe regelingen zijn mogelijk gemaakt via een door GroenLinks ingediende motie afgelopen najaar. Hierbij gaat het om het vergroenen van daken van Haarlemmers en stimuleren van het gebruik van elektrische scooters door bezorgrestaurants in Haarlem.

Door groen op daken wordt regenwater beter vastgehouden. Ook gaat hier in de zomer een verkoelende werking vanuit. Het is in een versteende stad als Haarlem een vergroenende maatregel.

Bezorgscooters zijn erg vervuilend, leggen jaarlijks veel kilometers af in de stad en zorgen voor geluidsoverlast. Een logische stap voor veel bezorgrestaurants is dan ook om over te stappen op elektrische scooters. Een soortgelijke regeling in de gemeente Utrecht heeft er voor gezorgd dat binnen een jaar 20% van de bezorgrestaurants is overgestapt op elektrische scooters. Het gaat niet om een enorm subsidiebedrag maar is vooral als impuls bedoeld. Bij succes zal GroenLinks ervoor pleiten deze regeling ook de komende jaren voort te zetten.

GroenLinks raadslid Robbert Berkhout zegt daarover: “Het streven is om van Haarlem in 2030 een klimaatneutrale stad te maken. Dat wil zeggen, een stad waarin het energieverbruik per saldo niet tot uitstoot van CO2 of andere broeikasgassen leidt. Dit kan de gemeente niet alleen, dat moeten we met z’n allen doen. De gemeente kan wel helpen. En dat doet dit college met deze nieuwe regelingen. Met een impuls voor groene daken en schone scooters hopen we Haarlemmers te ondersteunen om positieve stappen te nemen op het gebied van milieu en groen.

Samen Doen
Wethouder Duurzaamheid Cora-Yfke Sikkema is blij met de financiële ondersteuning van duurzame initiatieven: “Ik roep Haarlemmers op gebruik te maken van deze extra gelden zodat we samen zorgen voor een duurzame, groene en fietsvriendelijke stad.

Alle subsidieregelingen zijn straks in te zien op www.haarlem.nl en www.degroenemug.nl.

1 REACTIE

Comments are closed.