2017 Jaar van de Ontmoeting

0

De Haarlemse gemeenteraad heeft 2017 uitgeroepen tot het Jaar van de Ontmoeting. Met de lancering van de website haarlemontmoet.nl en de eerste Grote Eenzaamheid Show op 17 januari is het jaar officieel van start gegaan.

Ook in Haarlem ervaren veel mensen eenzaamheid. Organisaties en Haarlemmers worden opgeroepen met ideeën te komen om mensen die zich eenzaam voelen meer te betrekken en het onderwerp bespreekbaar te maken.

Wethouder Jur Botter: “Eenzaamheid is een groot maatschappelijk vraagstuk dat onder alle leeftijden voorkomt en kan leiden tot andere ernstige klachten zoals depressie. Aandacht hiervoor is essentieel en ik roep iedereen op zich, waar mogelijk, in te zetten voor eenzame Haarlemmers! Dit kan door hen te betrekken bij een van de vele mooie bestaande initiatieven of zelf een initiatief te starten. Gekozen is voor een positieve insteek, met de focus op ontmoeten in plaats van op eenzaamheid”.

Uitgangspunt van het Jaar van de Ontmoeting is het samenbrengen van de activiteiten die worden georganiseerd in het kader van de eenzaamheid, het aanbrengen van verbetering van het aanbod en aanpak én het motiveren van Haarlemmers om mee te doen.

Op www.haarlemontmoet.nl staan bestaande initiatieven en kunnen inwoners, (maatschappelijke) organisaties en verenigingen nieuwe initiatieven starten die ontmoeten als doel hebben. Iedereen kan reageren, een idee uitvoeren en zijn of haar inzet aanbieden in de vorm van inspiratie, kennis en kunde of menskracht. Samen eten, of iets ondernemen, een bijeenkomst organiseren of een feest. Als het thema ontmoeten maar een centraal staat.

Naast de lancering van de website worden gedurende het Jaar van de Ontmoeting tal van activiteiten uitgerold en nieuwe initiatieven toegevoegd. Te denken aan een lokale conferentie over ontmoeten en bestrijden van eenzaamheid, extra BUUV activiteiten zoals maandelijkse ontmoetingslunches en kerstactiviteiten tot de Grote Eenzaamheid Show elke derde dinsdag van de maand in het Patronaat café. Dit is een talkshow die in elke aflevering op een toegankelijke wijze een ander aspect van eenzaamheid belicht. Hier komen interessante gasten en artiesten (cabaretiers, muzikanten) die hun licht laten schijnen op eenzaamheid. Maar ook het publiek heeft een rol in deze shows. Ideeën en initiatieven worden belicht en er wordt verslag gedaan van hoe projecten in de praktijk juist wel of niet werken. Verrassend en inspirerend op het vlak van wat je als Haarlemmer zelf kan doen om eenzaamheid te bestrijden.

Eenzaamheid
Eenzaamheid wordt gezien als een van de grootste maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Ook in Haarlem zegt 30 procent van de bewoners zich wel eens eenzaam te voelen, 8 procent daarvan zegt zich ernstig en structureel eenzaam te voelen. Hoewel ouderen vaker eenzaam zijn komt eenzaamheid voor onder alle leeftijden. Hoewel ook landelijk sterk wordt ingezet op het bestrijden van de eenzaamheid blijkt het in de praktijk een lastig vraagstuk omdat er een taboe op rust en de mensen die ermee te maken hebben zich vaak terugtrekken en moeilijk te bereiken zijn. Door 2017 uit te roepen tot het Jaar van de Ontmoeting wil de gemeente het taboe doorbreken en actief aan de slag met dit lastige vraagstuk.

Voor meer informatie kijk op: www.haarlemontmoet.nl.