Het Vuilrak maakt de Haarlemse circulaire economie zichtbaar

0

Om slimmer om te gaan met onze schaarse grondstoffen en concurrerend te blijven, zal Haarlem de komende jaren de circulaire economie moeten omarmen.

Uit een studie die in samenwerking met zo’n 30 ondernemers en instellingen in Haarlem is uitgevoerd, blijkt dat een fysieke plek waar circulariteit en ondernemers samen komen, het middel is om circulair ondernemerschap in onze stad de ruimte te geven.

In opdracht van de gemeente Haarlem, Spaarnelanden en Circus Circulair heeft een team van ontwerpers, onderzoekers en ontwikkelaars de afgelopen maanden gezocht naar een strategie om – vanuit en met de bestaande activiteiten – organisaties en bedrijven binnen een Haarlem wat betreft de circulaire economie een sprong vooruit te laten maken. Belangrijkste uitkomst van deze onderzoekstudie is dat er in Haarlem een enorme behoefte is aan expertise en ontwikkelruimte.

Kansen voor bedrijfsleven
Initiatiefnemer Arjan Luiten is helder: “De gemeente wil met Haarlem Circulair in 2030 dat zowel bedrijven als bewoners en gemeente gebruik gaan maken van hernieuwbare energiebronnen, reststoffen hergebruiken en een bijdrage leveren aan de circulaire keten. Momenteel is slechts 1 op de 50 bedrijven bezig met circulariteit. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er grote vraag is naar een plek waar kennis en kunde kunnen worden uitgewisseld en waar ook daadwerkelijk geëxperimenteerd kan worden.

Luiten ziet vanuit zijn rol als stedelijk innovator dat de circulaire economie door de meeste organisaties vaak als een abstract iets wordt gezien. Arjan: “Maak de circulariteit daarom zichtbaar en ondernemers en maatschappelijke instellingen worden aangemoedigd om zelf aan de slag te gaan. Vergeet niet dat de circulaire economie enorme kansen biedt voor het Haarlemse bedrijfsleven. Met ’t Vuilrak als circulaire hub kunnen we hier écht werk van maken.

Belangrijkste uitkomsten
Aan de hand van uitkomsten van de innovatiesessie van afgelopen december, interviews en verder onderzoek is duidelijk geworden dat het circulaire experimenteerkavel ’t Vuilrak haalbaar is. De voornaamste behoeften waar het experimenteerkavel op in speelt, zijn de vraag naar expertise en het verlangen naar een plek in Haarlem waar het circulaire herkenbaar en prominent bij elkaar komt. Het onderzoeksteam kwam bovendien met 3 belangrijke aanbevelingen:

  • De manier om ruimte te geven aan de circulaire economie, is ruimte te geven aan circulair ondernemerschap. Accepteer vallen en opstaan!
  • Om tot blijvende successen te komen, is een op de middellange termijn gecommitteerd samenwerkingsverband tussen overheden, onderwijsinstellingen en bedrijven nodig.
  • Een partij tussen overheid en markt voert de regie over het samenwerkingsverband. Deze partij kan ook dienstverlening aanbieden aan derden op het gebied van consultancy, design en product.

Over ’t Vuilrak
De naam voor het experimenteerkavel ’t Vuilrak komt van de gelijknamige historisch waterverbinding tussen het Spaarne en Penningsveer, welke dwars door het voorgestelde gebied voor de eventuele vestiging van een circulaire hub liep. Daarbij betekent ‘rak’ een recht stuk rivier. ’t Vuilrak is daarmee in de letterlijke betekenis van ‘recht vuil’ als antoniem een knipoog naar de circulaire economie. Momenteel zijn op deze locatie o.a. MAAK Haarlem en Spaarnelanden gevestigd.

Advertentie