GroenLinks Haarlem vraagt om onderzoek naar collectieve ziektekostenverzekering zonder eigen risico

0

GroenLinks Haarlem verzoekt het college te onderzoeken of in Haarlem een zorgverzekering aan alle Haarlemmers kan worden aangeboden met een laag eigen risico of een eigen risico van 0 euro.

De huidige situatie is dat Haarlemmers met een krappe beurs gebruik kunnen maken van een collectieve ziektekostenverzekering als zij voldoen aan de voorwaarden voor het krijgen van de Haarlem Pas (O.a. een inkomen onder 115% van de Bijstandsnorm). Deze Gemeentepolis (via Zilveren Kruis) biedt een lagere premie voor een basisverzekering en eventuele aanvullende pakketten en een tandartsverzekering.

Voor betaald eigen risico boven de € 100,– kan elke Haarlemmer met een krappe beurs, achteraf aan de gemeente een tegemoetkoming van 90% aanvragen.

In andere steden verschillen de eisen voor een collectieve ziektekostenverzekering sterk. In Den Haag kunnen inwoners met een inkomen tot 150% van het sociaal minimum een collectieve zorgverzekering aanvragen met een eigen risico van 0 euro.

De Volkskrant berichtte op 10 maart j.l. over een voorstel van de gemeente Rotterdam om te onderzoeken of zorgverzekeraars interesse hebben om alle inwoners een ziektekostenverzekering aan te bieden met een eigen risico van maximaal 50 euro. Daarmee zou de huidige polis VGZ Rotterdam, die nu wordt aangeboden aan Rotterdammers met een inkomen tot 130% van het wettelijk sociaal minimum, worden aangeboden aan alle Rotterdammers.
.
GroenLinks Haarlem vraagt (net als GL Amsterdam) aan het College om eventueel samen met Rotterdam en Amsterdam te onderzoeken of een zorgverzekering voor alle Haarlemmers; met een laag eigen risico of een eigen risico van 0 euro mogelijk is.