Aardgasvrije nieuwbouw Rudolf Steiner College

0

Gemeente stelt extra geld beschikbaar

Het Rudolf Steiner College gaat de nieuwbouw aan de Belgiëlaan aardgasvrij maken. Hiervoor stelt de gemeente Haarlem extra budget van 442.000 euro beschikbaar. In december besloot de gemeente dat alle nieuwbouw in Haarlem aardgasvrij gebouwd moet worden. De gemeente stelt bij nieuwbouw hoge eisen aan duurzaamheid, ook op het gebied van isolatie, zodat er nog een minimale vraag naar warmte is. De meeste ontwikkelaars willen zelf ook al aardgasvrij bouwen.

Door het Rudolf Steiner College te ondersteunen laat de gemeente zien dat zij haar verantwoordelijkheid neemt in aardgasvrij bouwen. Wethouder duurzaamheid Cora-Yfke Sikkema: “We moeten de daad bij het woord voegen en ik zie dit ook als leerproces voor vervolgprojecten.” Het Rudolf Steiner College draagt zelf ook een groot deel bij in de kosten. De school gaat dat deel betalen wat zij in twintig jaar terugverdienen omdat hun exploitatielasten lager worden. Het gaat om een bedrag van 150.000 euro.

Samenwerken
Wethouder duurzaamheid Cora-Yfke Sikkema: “In Haarlem werken we aan een duurzame, groene en schone stad. Om het klimaatakkoord van Parijs echt handen en voeten te geven moeten we de verduurzaming versnellen en het gasverbruik afbouwen. Woningen en schoolgebouwen bouwen zonder gas is technisch nu goed mogelijk. Onderwijswethouder Merijn Snoek en ik zijn samen met de school op zoek gegaan naar oplossingen en ik ben blij dat we die gezamenlijk hebben gevonden. Ik wil ook nog kijken of financiering vanuit het Rijk mogelijk is.

Aardgasvrije nieuwbouw en renovatie
Het besluit om extra budget beschikbaar te stellen vloeit voort uit het raadsbesluit van 21 december om alle nieuwbouw aardgasvrij te maken. De nieuwe vestiging van het Rudolf Steiner College bestaat uit het nieuwbouwdeel. De Rudolf Steinerschool voor primair onderwijs komt in het renovatiedeel (oude Mgr. Huibersschool). Ook het renovatiedeel wordt aardgasvrij gemaakt.

Bewustwording
Rector Jos Reckman van het Rudolf Steiner College: “Vanuit onze achtergrond en identiteit gaan wij voor een zo duurzaam mogelijk gebouw. We zijn heel blij dat we samen kunnen optrekken met de gemeente en hierin dezelfde ambitie hebben. Ook met de leerlingen op school werken we aan bewustwording voor duurzaamheid en zorg voor onze toekomst.