Durft de Haarlemse politiek te experimenteren met vernieuwing van de democratie?

0

Debat op 28 februari in de Pletterij over invulling van meer democratie

Op woensdag 28 februari wordt hier in de Pletterij een debat georganiseerd over nieuwe vormen van (directe) democratie en in hoeverre die ook in Haarlem toegepast zouden kunnen en moeten worden.

In het hele land wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen van democratie om bewoners meer en beter bij de gemeentelijke besluitvorming te betrekken. Zo wordt in Groningen vanaf 2018 een coöperatieve wijkraad samengesteld door loting, met directe deelname van gekozen raadsleden. Deze wijkraad kent een digitaal panel van liefst 400 inwoners, die de ingelote leden veden met informatie, commentaar en eventueel kritiek. In Rotterdam worden de gebiedscommissies (de opvolgers van de deelraden) vervangen door directe democratische alternatieven. De gemeente Hollands Kroon heeft het roer radicaal omgegooid terwille van directe invloed van de bewoners. De gemeente Velsen tenslotte heeft een burgertop ingesteld, die op 8 februari jl. werd geëvalueerd.

Hoe kan in Haarlem invulling worden gegeven aan meer democratie, lerend van ervaringen elders? Die ervaringen worden door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gebundeld onder de noemer Democratic Challenge. Democratic Challenge zet zich tevens in voor het afsluiten van een Lokaal Democratisch Akkoord in zoveel mogelijk gemeenten! Een collectief van burgemeesters heeft het initiatief genomen tot de actie Code Oranje om aan te geven dat vernieuwing dringend nodig is.

Na korte inleidingen van de gasten Ingeborg Hoogveld van Leefbaar Rotterdam, Bram Diepstraten, fractievoorzitter Velsen Lokaal, Elaine Vlaming, fractievoorzitter CDA Hollands Kroon en Sige Bart van Levendig Gezond Velsen, zal er in kleinere groepen kunnen worden gediscussieerd over de mogelijkheden om in Haarlem meer te durven dan er tot dusver gebeurt. De debatleider van de avond is Jan van Eeden. Dit debat is voorbereid door Piet de Vries.

Info
De Pletterij is gevestigd aan de Lange Herenvest 122, 2011 BX Haarlem. De toegang is € 3,- en voor houders van de HaarlemPas en jonger dan 25 jaar € 1,50. Reserveren bij www.pletterij.nl.

- Advertentie -
Vorig artikelZalen van het ABC gevuld met meer dan 100 maquettes van Hageveldstad
Volgend artikelWerkzaamheden Dreef door vorst tijdelijk gestaakt
De redactie van Haarlem updates zorgt er voor dat er regelmatig updates (persberichten) op deze site komen te staan. Zelf maken wij reportages, interviews of mooie fotoseries en video's van Haarlem en omgeving. Neem gerust contact met ons op als u ideeën heeft voor leuke inhoud van Haarlem updates via info@haarlemupdates.nl of stuur uw persberichten naar persberichten@haarlemupdates.nl. Vragen over advertentiemogelijkheden kunt u sturen naar adverteren@haarlemupdates.nl.