Parkeerleiders op vrijwillige basis voor buitenplaats Leyduin

0

Een aantal keer per jaar (ca 8 keer) organiseert Landschap Noord-Holland evenementen op Buitenplaats Leyduin. Daar komen veel bezoekers op af. Om de bezoekers te helpen zo optimaal en veilig mogelijk te parkeren, zoeken wij voor deze drukke dagen vrijwilligershulp voor de parkeerplaats op de Woestduinweg 4 in Vogelenzang.

Wat verwachten wij van u

 • Assertief en toch vriendelijk kunnen omgaan met bezoekers
 • Instructie kunnen geven aan bezoekers om de parkeerplaats optimaal te gebruiken
 • Meedenken in het zoeken naar meer parkeergelegenheid in de omgeving
 • Een goede beheersing Nederlandse taal
 • Respect voor de natuur
 • Zich voor langere tijd willen binden aan onze organisatie

Wat kunt u van ons verwachten

 • U maakt deel uit van het team vrijwillige gastmensen van Huis Leyduin
 • U wordt ingewerkt door huidige parkeerleider die na vele jaren nu graag plaats maakt voor een opvolger
 • U krijgt de data vooraf door en wij nemen met u door wat het evenement inhoudt en welke spitstijden er zijn.
 • Een heeft recht op een kleine vrijwilligersvergoeding en een kilometervergoeding
 • Er is een portofoon beschikbaar en boswachters kunnen u tijdens evenementen ondersteunen

Heeft u interesse, stuur dan een e-mail aan Monique van den Haak: m.vandenhaak@landschapnoordholland.nl, locatiemanager van Huis Leyduin. Wilt u eerst meer weten, bel dan 088-0064475.