Vijftien lintjes in Haarlem

0

Totaal vijftien Haarlemmers ontvangen dit jaar tijdens de jaarlijkse Lintjesregen een Koninklijke onderscheiding. Burgemeester Jos Wienen reikt hen de bijbehorende versierselen uit op donderdagochtend 26 april, in de Gravenzaal van het Haarlemse stadhuis.

Alle vijftien gedecoreerden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hieronder volgt een korte beschrijving van hun verdiensten.

De heer P.J.A. (Piet) Bonfrer (70)
Piet Bonfrer verricht(te) vanuit de vakbond CNV tal van kaderfuncties in de gemeente Haarlem. Daarnaast is hij in Haarlem actief voor de Scoutinggroep Kameleon/Kinheim, de R.K. Begraafplaats St. Barbara, de Adelbertusparochie en de Historische Vereniging Haerlem. Eerder was Piet Bonfrer onder meer ook bestuurslid van de werkgroep bibliotheken van de Vincentiusbibliotheek.

De heer E.A.R.J.G. (Ed) Dénis (73)
Ed Dénis is samen met Hans Homburg en Rob Kroonstuiver langjarig actief als kaderlid van s.v. Alliance ’22. Hij was onder meer algemeen secretaris, wedstrijdsecretaris en contactpersoon voor de KNVB. Sinds de laatste vijftien jaar is Ed Dénis actief als wedstrijdsecretaris bij de seniorenafdeling. Daarnaast vervult hij diverse secretariële neventaken in het bestuur.

De heer J.A. (Hans) Homburg (67)
Hans Homburg is samen met Ed Dénis en Rob Kroonstuiver langjarig actief als kaderlid van s.v. Alliance ’22. Aanvankelijk als jeugdvoorzitter en als zodanig lid van het clubbestuur en later in de rol van jeugdwedstrijdsecretaris. Gezien de beperkte veld- en kleedkamercapaciteit is die taak elke week een ingewikkelde en tijdrovende puzzel, die hij samen met Ed Dénis goed weet op te lossen.

De heer R. (Rob) Kroonstuiver (75)
Rob Kroonstuiver is samen met Ed Dénis en Hans Homburg langjarig actief als kaderlid van s.v. Alliance ’22. Aanvankelijk in de functie van coördinator jeugd en op dit moment als accommodatie- en materiaalbeheerder. Rob Kroonstuiver investeert daarnaast veel in de sociale en maatschappelijke functie van de vereniging.

Mevrouw F.A. (Ciska) Gerrits-Donkers (66)
Ciska Gerrits is meer dan twintig jaar actief als medewerker kinderwerk bij buurtcentrum De Tulp in de Haarlemse wijk Rozenprieel. Zij is de motor achter tal van activiteiten die in de wijk voor kinderen worden georganiseerd. Via inzamelingacties en fondsenwerving bracht Ciska Gerrits het geld bijeen om voor kinderen uit bijstandsgezinnen in de wijk een uitje te organiseren. Daarnaast zet zij zich in voor minderbedeelde bewoners en ouderen uit de wijk Rozenprieel.

De heer A.J. (Aris) Dijksman (82)
Aris Dijksman is meer dan veertig jaar bestuurlijk actief voor de schaatsport. In de jaren ’80 was hij voorzitter van de IJsclub Haarlem en omstreken, waarvoor hij thans nog steeds actief is. Daarnaast is hij bestuurlijk actief in het gewest Noord-Holland-Utrecht van de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond. Hij was ook tien jaar secretaris van de Baancommissie van dit gewest. Aris Dijksman stond in de jaren ’70 mede aan de basis van de oprichting van de Kunstijsbaan Kennemerland.

Mevrouw G.H.M. (Lieve) Hanssen (73)
Lieve Hanssen zet zich inmiddels twaalf jaar als vrijwilliger in voor de Stichting Vluchtelingenwerk Noord-West Nederland, locatie Haarlem. Zij helpt statushouders op weg bij hun eerste kennismaking met de Nederlandse samenleving. Daarnaast was Lieve Hanssen 37 jaar vrijwillig actief voor Theatergroep Klapstuk, een Haarlemse theatergroep van mensen met een verstandelijke beperking.

Mevrouw M.A. (Mida) Koelman (79)
Mida Koelman is inmiddels zeventien jaar voorzitter van de Stichting tot behoud van de Groene Zoom rond Haarlem. Zij maakt zich ook sterk voor de aanpak van geluidshinder van Schiphol. Daarnaast was zij betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe bestemmingsplan voor het Haarlemse Liewegje. Mida Koelman zet zich tevens in voor de wijkraad Parkwijk en Zuiderpolder en de Stichting Ontmoet elkaar in Parkwijk.

Mevrouw C.J.T.M. (Lian) Pleunis-de Kok (54) en de heer P.J. (Peter) Pleunis (57)
Lian en Peter Pleunis zetten zich inmiddels zeventien jaar in als pleegouder voor kinderen die in de puberteits- en adolescentiefase verkeren. De kinderen kunnen bij het echtpaar Pleunis rekenen op een warm en liefdevol thuis, waar ze zichzelf mogen en kunnen zijn.

Mevrouw J.G. (Dini) Korevaar (76)
Dini Korevaar bezoekt vanuit de afdeling Haarlem-Zuiderpolder van De Zonnebloem wekelijks gasten, enthousiasmeert hen voor deelname aan de activiteiten van De Zonnebloem en begeleidt hen bij die activiteiten. Daarnaast verricht zij ongeregeld mantelzorg aan diverse mensen. Zij is tot slot diaconaal medewerker en (bestuurs)lid van de Cantorij van de Ontmoetingskerk.

Mevrouw I.B. (Baltien) de Wit-van der Ree (66)
Baltien de Wit is 38 jaar actief voor de Atletiek Vereniging Haarlem en diens voorganger Atmodes. Eerst in de functie van voorzitter en daarna onder meer als bestuurslid, commissielid, jurylid en lid van de jeugdcommissie. Daarnaast valt zij met regelmaat in als recreantentrainer, verricht zij kantinediensten, helpt zij bij het organiseren van wedstrijden, is zij ploegleider en bovenal trainer. Baltien de Wit zet zich ook inmiddels tien jaar in als vrijwilliger bij de Stichting Sportsupport in Haarlem.

De heer M.H. (Marc) van Schie (55)
Marc van Schie is meer dan dertig jaar als vrijwilliger actief voor het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) in Zuid- Kennemerland. In het kader van natuurbouw en -beheer coördineert hij de Natuurwerkgroep van IVN, een vaste kern van meer dan honderd ervaren vrijwilligers. Daarnaast is Marc van Schie initiator en organisator van de IVN Natuurwerkdagen.

De heer J.J. (Job) Thöne (71)
Job Thöne is 25 jaar regent van het hofje de Bakenesserkamer in Haarlem. Hij stond mede aan de basis van de bouw van het naastgelegen Johan Enschedé hof. Job Thöne was eerder ook bestuurlijk actief voor het Essenhof in Haarlem. In het belang van de exploitatie van hofjes maakte hij zich landelijk sterk voor de afschaffing van de verhuurdersheffing voor rijksmonumenten. Job Thöne is tot slot onder meer penningmeester van de Stichting Ooievaarsfestivals, die bewoners van Den Haag laat kennismaken met kunst en cultuur.

A. (Abid) Azannay (43)
Abid Azannay was van maart 2006 tot en met maart 2018 namens GroenLinks lid van de gemeenteraad van Haarlem. Hij hield zich in de raad bezig met onder meer de onderwerpen welzijn, sport, volksgezondheid, jeugdbeleid, sociale zaken en werkgelegenheid.

Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief van Haarlem updates:
Voer je e-mailadres in:


(Geleverd door FeedBurner)