De Entree Oost wordt Vijverpark

0

Bestemmingsplan maakt 400 woningen mogelijk 

Het bestemmingsplan “De Entree Oost” is op 6 februari 2016 onherroepelijk geworden, waarmee de realisatie van Vijverpark, zoals de nieuw te ontwikkelen woonwijk gaat heten, dichterbij komt.

Vijverpark ligt in Haarlem Schalkwijk ten oosten van de Amerikaweg tussen de Schipholweg en de Boerhaavelaan. Het bestemmingsplan vormt een vertaling van het nieuwe masterplan (stedenbouwkundig plan) dat in mei 2015 door de Ontwikkelcombinatie* en de gemeente Haarlem werd gepresenteerd en is vastgesteld door de gemeenteraad.

Het eerder bedachte kantorenprogramma en stedelijke woonmilieu voor deze locatie is definitief verlaten. Vijverpark krijgt een meer tuin-stedelijk karakter met typische Haarlemse hofjes en een grote centrale vijver met groener omheen.

Werkzaamheden
Binnenkort wordt gestart met de civiele voorbereidingen op de locatie, waaronder het rooien van een gedeelte van het terrein en het kappen van een aantal (niet-monumentale) bomen. In overleg met diverse partijen is kritisch gekeken naar de mogelijkheden om zoveel mogelijk bomen te sparen in het plan en met succes, er hoeven geen monumentale bomen gekapt te worden.

Verkeer
In samenspraak met de wijkraad kijkt de gemeente naar de verkeersgevolgen van deze ontwikkeling in relatie tot andere nieuwe ontwikkelingen in Schalkwijk.

De woningen
In Vijverpark komen in totaal ca. 400 woningen in diverse woningtypen, waarvan het overgrote deel eengezinswoningen zijn. De eerste fase, met 16 rijwoningen en 6 twee-onder-een kapwoningen, gaat naar verwachting rond de zomer van 2016 in verkoop.

Meer informatie: www.nieuwbouw-vijverpark.nl.

* Vijverpark is een samenwerking van AM, BPD, Slokker en Ymere