Dagbestedingsprogramma nieuwe vluchtelingen in de maak

1

Vanaf 9 mei is de noodopvang Louis Pasteurstraat (voormalige Boerhaavekliniek) opgeleverd en kan het COA haar deuren openen voor nieuwe vluchtelingen. Het COA werkt op deze locatie nauw samen met Vluchtelingenwerk Nederland en het Rode Kruis om een dagbestedingsprogramma op te stellen.

Januari 2016 is er een “needs assessement” gehouden onder bewoners van noodopvang Harmenjansstraat (de voormalige Koepel). Deze behoeftemeting is ontworpen door het Rode Kruis en geeft inzicht in de behoeften van de vluchtelingen als het gaat om dagbesteding en activiteiten. Naar aanleiding van de uitkomsten wordt ingezet op het aanbieden van taallessen basaal Nederlands (in samenwerking met het NOVA college), vrijwilligerswerk en sportactiviteiten.

Speelzaal en Welkom Winkel
In de noodopvang Louis Pasteurstraat komt er veel aandacht voor kinderactiviteiten; voor de jongste kinderen wordt een speelzaal ingericht. Het Rode Kruis Haarlem start er een Welkom Winkel voor kledinguitgifte aan vluchtelingen die nieuw in Haarlem arriveren.

Rol Vluchtelingenwerk
Vluchtelingenwerk Noord West Holland houdt zich bezig én beperkt zich in deze locatie tot het geven van voorlichting over de asielprocedure: juridisch- & maatschappelijke spreekuren, inloopspreekuren en op woensdagmiddag een kinderspreekuur. Vluchtelingenwerk heeft ook de taak om te monitoren en te signaleren. Het team van Vluchtelingenwerk bestaat uit enthousiaste vrijwilligers (juridisch/maatschappelijk, tolken, gastvrouw/man). Op dit moment zijn er geen vacatures.

Samenwerkingspartners
Binnen de noodopvang aan de Louis Pasteurstraat, werken – net als in de noodopvang aan de Harmenjansweg – COA, Rode Kruis en Vluchtelingenwerk nauw samen met burgerinitiatief Hotel de Koepel, de Geneeskundige dienst en maatschappelijke organisaties die iets kunnen en willen betekenen voor de bewoners van de noodopvang.

Wat kunnen Haarlemmers doen?
Actuele informatie over de inzameling van kleding en aanverwante goederen wordt gecommuniceerd via de landelijke website hulpvoorvluchtelingen.nl en de site van het Rode Kruis Haarlem www.rodekruis.nl/haarlem. Zie ook; facebook.com/rkhaarlem.

Aanmelden vrijwilligers voor taallessen via pdonker@novacollege.nl.

Aanmelden vrijwilligers voor het organiseren van activiteiten verloopt via Hotel de Koepel. Aanmelden bij voorkeur via de facebookgroep ‘Hotel de Koepel’ of via de website http://vluchtelingenhaarlem.nl/.

1 REACTIE

Comments are closed.