Spaarne Gasthuis stelt patiënt centraal in eHealthontwikkeling

0

De patiënt wordt steeds autonomer en deze ontwikkeling zal zich de komende jaren doorzetten. Niet voor niets is de e-health gebruiker het middelpunt van de Europese eHealth Week 2016 die kortgeleden plaatsvond in de Beurs van Berlage. Ook het Spaarne Gasthuis stelt de patiënt centraal in haar ambities op het gebied van eHealth. Tijdens de jaarlijkse Nederlandse Epic User Group Meeting, die begin vorige week plaats vond, heeft het Spaarne Gasthuis haar kennis op dit gebied gedeeld met andere Epic-ziekenhuizen.

Volgens de officiële website van de week (ehealthweek.org) hebben beleidsmakers zich tot nu toe vooral gericht op instellingen en IT-systemen. Vandaag de dag is deze focus echter aan het verschuiven naar de eHealth gebruikers. Ook binnen het Spaarne Gasthuis is deze ontwikkeling een belangrijk aandachtspunt. De patiënt staat centraal in haar eigen zorgproces en wil steeds meer de regie voeren. Het ziekenhuis speelt hier onder andere op in door de patiënten te betrekken bij de verdere ontwikkeling van het elektronisch patiëntendossier (EPD) Epic. Er is een speciale patiëntengebruikersgroep in het leven geroepen, die actief meedenkt over verbeteringen van het dossier. Functioneel gezien gaat het Spaarne Gasthuis het EPD de komende maanden op een aantal vlakken uitbreiden, waardoor de patiënt nog meer zelf kan doen.

Mijnspaarnegasthuis.nl
Sinds kort kunnen patiënten van het Spaarne Gasthuis thuis hun medicatie inzien in hun medisch dossier op mijnspaarnegasthuis.nl, een module van Epic. In het patiëntenportaal kan precies worden ingezien welke medicijnen door welke zorgverlener zijn voorgeschreven. Ook de hoeveelheid, instructies voor het innemen, eigenschappen en bijwerkingen van de medicijnen kunnen rustig worden nagelezen. Bovendien komt er ook een app beschikbaar die alle functionaliteiten biedt van het online platform.

Zelfdiagnostiek en zelfbehandeling
In de toekomst is het ook mogelijk om gezondheidsapps te koppelen aan het EPD van Epic. Zelfmetingen komen via dergelijke apps terecht in het EPD, waardoor patiënt en zorgverlener samen afwegingen kunnen maken op basis van individuele kenmerken en voorkeuren. Bovendien maakt het zelfdiagsnotiek en zelfbehandeling mogelijk.

De jaarlijkse Nederlandse Epic User Group Meeting, die maandag 6 juni 2016 plaatsvond in de Vrije Universiteit, bood zo’n 600 gebruikers van het elektronisch patiëntendossier de mogelijkheid om kennis en ervaring uit te wisselen. 11 Nederlandse ziekenhuizen waren vertegenwoordigd op deze inspirerende dag, waar ook ruimte was voor netwerken. Vanuit het Spaarne Gasthuis hebben 11 medewerkers en specialisten een inhoudelijke sessie voor hun rekening genomen.

De eHealth Week 2016 is georganiseerd door het ministerie van VWS, de Europese Commissie en HIMS Europe (Healthcare Information and Management Systems Society). Meer dan 2000 internationale experts op het gebied van IT en gezondheidszorg, professionals van patiëntenorganisaties en publieke organen bezochten de Beurs van Berlage om de laatste ontwikkelingen op het gebied van eHealth te bespreken. Het evenement is in Nederland gehouden vanwege het voorzitterschap van Nederland van de Raad van de Europese Unie in het eerste halfjaar van 2016. Epic was een van de hoofdsponsoren van de week.