Subsidieregeling sociale innovatieve initiatieven

0

Nieuwe sociale ideeën een groot succes

Haarlem geeft geld aan nieuwe sociale ideeën of projecten. Twee keer per jaar kunnen Haarlemmers en Haarlemse organisaties ideeën aanmelden. Voorwaarde is dat deze ertoe bijdragen dat Haarlemmers in wijken en buurten beter met elkaar in contact komen en elkaar helpen om prettig en zelfstandig te wonen en te leven. In november 2016 kwamen er maar liefst 41 initiatieven binnen. Daarvan kregen 13 initiatieven subsidie om hun ideeën uit te voeren. Ook voor 2017 is er weer geld beschikbaar.

Vergeleken met vorige jaren is er een breed scala aan vernieuwende ideeën met aandacht voor onder andere jeugd, digitale vaardigheden, werk en partnerverlies ingediend. De diversiteit aan ideeën en onderwerpen maakt dat deze initiatieven een waardevolle bijdrage leveren aan het prettig en zelfstandig wonen en leven in Haarlem. En daar is de subsidie voor bedoeld. Wethouder Jur Botter; “We willen met deze subsidieregeling kansen bieden om kleinschalige nieuwe bewonersinitiatieven en vernieuwende sociale ideeën tot ontwikkeling te brengen. Dit lukt steeds beter. We zijn enorm blij met het grote aantal initiatieven dat in november is aangemeld. De subsidie bestaat al een aantal jaar maar zoveel kwalitatief goede aanmeldingen als in november hebben we nog niet gehad.”

Voorbeelden
De gemeenteraad heeft 2017 uitgeroepen tot jaar van de ontmoeting. In dit jaar is er speciale aandacht voor eenzaamheid en het bestrijden hiervan.Vooruitlopend op dit themajaar waren er bij de initiatieven 2 projecten die hier speciaal aandacht voor hadden. Bij het initiatief ‘Uit voor oud’ worden met ouderen films gemaakt over activiteiten die er zijn. Deze films worden getoond aan moeilijk bereikbare en eenzame ouderen om hen op deze manier te enthousiasmeren en te stimuleren aan de activiteiten mee te doen. Bij het initiatief ‘Blik voor de Buurt’ wordt een taartblik van hand tot hand doorgegeven en iedereen bakt opnieuw een taart voor de volgende ontvanger. Bij dit project leren bewoners elkaar kennen, de sociale verbinding wordt versterkt en het draagt bij tot contact met elkaar.

Nieuwe initiatieven 2017
Organisaties, stichtingen, (bewoners)initiatieven en wijkraden met een goed idee kunnen dit weer insturen vóór 1 april 2017. Net als in 2016 is de gemeente op zoek naar sociale ideeën die nieuw zijn voor Haarlem of die verbinding leggen tussen zorg en welzijn. Voor voorbeelden en voorwaarden kijk op: www.haarlem.nl/sociale-initiatieven.