Provincie investeert in verkeersveiligheid in Haarlem-IJmond

0

De provincie Noord-Holland investeert € 10 miljoen in lokale verkeersprojecten die de verkeersveiligheid verbeteren. Van de Kop van Noord-Holland tot ‘t Gooi wordt geïnvesteerd in wegen, kruisingen en fietspaden.

Ieder jaar stelt de provincie Noord-Holland subsidie beschikbaar voor de verbetering van de infrastructuur op gemeentelijke wegen en wegen van waterschappen. Projecten die bijdragen aan de verbetering van de verkeersveiligheid van de omgeving komen voor de subsidie in aanmerking.

Dit jaar hebben Gedeputeerde Staten vooral subsidie beschikbaar gesteld voor het aanleggen van vrijliggende fietspaden, rotondes en verhoogde plateaus bij kruisingen. Van de € 10 miljoen wordt bijna € 2,7 miljoen toegekend aan twaalf projecten in de regio Haarlem-IJmond.

Zo is er onder andere een subsidiebedrag van € 630.000 toegekend voor de herinrichting Waterloolaan-Zeeweg in de gemeente Velsen. Ook is de subsidieaanvraag voor de aanpassingen Velserstraat in de gemeente Haarlem gehonoreerd en is er geld toegekend aan de verbetering van de 30 km/uur-zone in Rivierenwijk-Noord in de gemeente Heemstede en de reconstructie van fietspaden en kruispunten bij de Spoorsingel in de gemeente Beverwijk.