Uitwerking coalitieprogramma Woningbouw

0

Het hoofdstuk woningbouw in het coalitieprogramma “Duurzaam Doen”, dat op 1 juni 2018 is vastgesteld, is door het college verder uitgewerkt. Het college stelt de raad voor welke woningbouwprojecten niet gaan of kunnen vallen onder de verdeling van veertig procent sociale huur, veertig procent middeldure huur of koop en twintig procent overige woningen.

Snel duidelijkheid
In het coalitieprogramma stelde de coalitie in relatie tot de nieuwe programmadoelstelling dat er snel duidelijkheid moest komen over welke projecten wel en welke niet onder het nieuwe woningbouwprogramma zouden vallen. Snelle duidelijkheid is immers nodig om samen met partijen in de stad ook snel de ambitie voor woningbouw te kunnen realiseren.

De afgelopen weken heeft de gemeente de lopende projecten gescreend ten aanzien van de vastgelegde afspraken, onderzoek gedaan naar de wettelijke mogelijkheden en heeft het college op basis daarvan uitgangspunten geformuleerd.

Alle nieuwe woningbouwprojecten 40-40-20, tenzij…
Het college heeft besloten dat woningbouwprojecten in de hieronder staande situaties niet worden aangepast aan de in het coalitieprogramma genoemde percentageverdeling:

  • Projecten en gebieden aan de westkant van de stad waarin tot op heden meer dan 40% sociale huur als uitgangspunt is opgenomen.
  • Projecten die kleiner zijn dan 30 woningen. Dit geldt niet voor gemeentelijk eigendom (grond en vastgoed).
  • Sloop/nieuwbouwprojecten van corporaties.
  • Projecten waar de gemeente geen bezit heeft en het bestemmingsplan het doel wonen toestaat.
  • Projecten waarvoor al juridische afspraken zijn gemaakt waarbij de juridische en/of financiële gevolgen van aanpassing niet haalbaar is.

College informeert gemeenteraad
Dit besluit stuurt het college ter informatie aan de gemeenteraad. In het najaar werkt het college de kaders en instrumenten voor het nieuwe woningbouwprogramma verder uit, waarbij ook nadere uitwerking van het middensegment en de inzet van de Reserve Ongedeelde Stad wordt meegenomen.

Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief van Haarlem updates:
Voer je e-mailadres in:


(Geleverd door FeedBurner)