Nieuwe stap vorming Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland gezet

Samenwerking regiogemeenten

0

De vier regiogemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort willen hun krachten bundelen op het gebied van betaald werk en begeleiding naar betaald werk voor alle werkzoekenden uit de Participatiewet en de Sociale Werkvoorziening. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de groeiende groep van kwetsbare werkzoekenden op de arbeidsmarkt; werkzoekenden die aangewezen zijn op werk in een beschutte omgeving of extra ondersteuning nodig hebben bij de begeleiding naar betaald werk. Met het voornemen om een regionaal participatiebedrijf op te richten wordt een belangrijke stap gezet voor een aanbod op maat voor deze groepen.

Sinds 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk in te stromen in de sociale werkvoorziening (Wsw). De gemeenten blijven echter wel verantwoordelijk voor het aan het werk houden van de huidige groep mensen die werkt in de Wsw. Tegelijkertijd groeit sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 de doelgroep werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt die door gemeenten wordt ondersteund bij het vinden van betaald werk.

In 2019 hebben de regiogemeenten zich aangesloten bij het onderzoek dat Haarlem was gestart en met de vorming van het Participatiebedrijf worden zij nu samen verantwoordelijk voor deze doelgroepen in de regio Zuid-Kennemerland.

Wethouder Floor Roduner van Haarlem: “Kwetsbare werkzoekenden uit onze arbeidsmarktregio zijn in veel gevallen al langere tijd niet aan het werk en hebben behoefte aan extra ondersteuning. Mensen uit de sociale werkvoorziening, nu nog bij Paswerk, hebben ook in de toekomst recht op een volwaardige werkplek. Met ons voornemen een participatiebedrijf op te richten, stellen we voor beide groepen betaald werk en begeleiding naar betaald werk beschikbaar en borgen we dit voor de toekomst. Ik ben verheugd dat we dit regionaal oppakken, samen met de gemeenten Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort.

 

- Advertentie -