Haarlem trekt 21 miljoen uit om gevolgen coronacrisis op te vangen

0

Het college van Haarlem stelt de gemeenteraad voor om bijna € 21 miljoen uit te trekken om de gevolgen van de coronacrisis in Haarlem en Spaarndam op te vangen. Dit bedrag is nodig voor het eerste half jaar van 2021.

Dit is een verlenging van de noodsteunmaatregelen die de gemeente Haarlem in 2020 ook al had getroffen om de gevolgen van de coronacrisis voor ondernemers en instellingen in het sociaal domein op te vangen. Het doel is te voorkomen dat de financiële positie en het voortbestaan van deze organisaties in gevaar komt. Omdat de coronacrisis zeker in de eerste helft van 2021 nog niet achter de rug is, blijft ook in 2021 extra steun voor die organisaties nodig. De gemeente vult aan op maatregelen van het Rijk en de provincie en voert de maatregelen uit waarvoor het Rijk geld beschikbaar stelt.

Wethouder Michel Rog (Financiën): “De coronamaatregelen duren langer dan veel organisaties financieel aankunnen. Het water staat veel ondernemers, de cultuursector en sportverenigingen aan de lippen. Een nieuw pakket is dus nodig. Onze instellingen, organisaties en verenigingen mogen niet omvallen. De uitwerking van de compensatie vanuit het Rijk is nog niet in alle gevallen duidelijk. Daar gaan we als gemeente Haarlem niet op wachten.”

Het college stelt de gemeenteraad voor om de € 20,7 miljoen als volgt te bestemmen:

  • € 2,6 miljoen voor de cultuursector, evenementen en festivals voor kwijtschelding huur en compensatie kosten
  • € 214.000 voor sportverenigingen en sportvoorzieningen voor kwijtschelding huur en extra voorzieningen door coronamaatregelen
  • € 596.000 voor ondernemers voor kwijtschelden precario terrassen en kwijtschelding van een deel van de gemeentelijke lasten
  • € 13,4 miljoen voor extra uitkeringen en voorzieningen in het sociaal domein
  • € 2,7 miljoen voor fysieke leefbaarheid, zoals extra kosten binnen de gemeentebegroting voor afvalinzameling en misgelopen parkeeropbrengsten
  • € 370.000 voor ondersteuning van verbonden partijen
  • € 807.000 voor compensatie van lagere inkomsten en hogere kosten door coronamaatregelen binnen de gemeentebegroting

Het Rijk heeft inmiddels voor ongeveer € 16 miljoen aan regelingen toegezegd en voor een deel al vergoed. Dit is onder meer bedoeld voor ondersteuning van de culturele sector, de tijdelijke regeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo) en compensatie van sportverenigingen. Het bedrag van € 4,7 miljoen dat het Rijk niet vergoedt, moet de gemeente zelf uit de begroting zien te halen of hiervoor ingestelde reserves aanspreken.

Hierover zal de gemeenteraad een besluit nemen. Dit pakket aan steunmaatregelen moet tot de zomer de financiële gevolgen van de coronacrisis op kunnen vangen. Welk bedrag uiteindelijk nodig zal zijn, is mede afhankelijk van het verloop van de pandemie en de maatregelen die nodig zijn om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De manier waarop instellingen, ondernemers en organisaties de voorgestelde ondersteuning gaan ontvangen, zal niet verschillen van hoe dat bij de eerdere steunpakketten is gegaan.

De notitie corona noodsteunpakket is hier te vinden onder vergaderpunt 14.

 

 

- Advertentie -
Vorig artikelBloed geven in de baas z’n tijd redt mensenlevens
Volgend artikelChristiaan uit Santpoort-Zuid nieuwe teamleider Vattenfall Solar Team
De redactie van Haarlem updates zorgt er voor dat er regelmatig updates (persberichten) op deze site komen te staan. Zelf maken wij reportages, interviews of mooie fotoseries en video's van Haarlem en omgeving. Neem gerust contact met ons op als u ideeën heeft voor leuke inhoud van Haarlem updates via info@haarlemupdates.nl of stuur uw persberichten naar persberichten@haarlemupdates.nl. Vragen over advertentiemogelijkheden kunt u sturen naar adverteren@haarlemupdates.nl.