Haarlems college legt RES 1.0 voor aan de raad

0

Het college heeft ingestemd met de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 van Noord-Holland Zuid (NHZ) en biedt deze ter besluitvorming aan de gemeenteraad. In het document staat beschreven hoe en waar in de regio duurzame elektriciteit (zon en wind) kan worden opgewekt, en hoe de warmtetransitie (duurzame alternatieven voor aardgas) mogelijk gemaakt kan worden. De gezamenlijke ambitie van de regio is de opwek van 2,7 TWh aan wind- en zonne-energie in 2030. Hiervan wordt nu al 0,7 TWh opgewekt.

Duurzame energie opwekken doen we samen; veel Haarlemmers hebben al zonnepanelen op hun daken. De gemeente stimuleert dit met advies en groepsaankopen en verduurzaamt zelf ook de komende jaren de eigen panden. Ook in de openbare ruimte wordt naar slimme oplossingen gezocht om energie op te wekken, zoals op parkeerterreinen en in gebieden rondom de stad.

Optimale oplossingen
Afgelopen twee jaar zijn onderzoeken gedaan, scenario’s verkend, effecten onderzocht en vele bijeenkomsten georganiseerd en gesprekken gevoerd over zonne- en windenergie in de regio. Dit heeft geresulteerd in 32 zoekgebieden. Omdat de potentie van deze zoekgebieden groter is (3,2 TWh) dan de ambitie, geeft dit ruimte om in de verdere uitwerking van de plannen op zoek te gaan naar de meest optimale oplossingen. De RES zal tot 2025 nog twee keer herijkt worden. In deze periode kunnen er zoekgebieden bijkomen en afvallen.

Zon op plassen geen project
Voor Haarlem liggen zoekgebieden aan de oostzijde van de Waarderpolder -een zoekgebied voor wind en zon- en op de plassen in Schalkwijk voor drijvende zonnepanelen. Op Schoteroog zijn al initiatiefnemers actief met kansrijke projecten. Zij gaan de komende periode in gesprek met betrokkenen om zorgvuldig verder tot ontwikkeling te kunnen komen. Voor de plassen in Schalkwijk starten op dit moment geen concrete projecten.

Zonnepanelen inpassen op water staat nog in de kinderschoenen. Hoewel de wijkraden van Schalkwijk de noodzaak voor het opwekken van duurzame energie mede onderschrijven, vraagt een ruimtelijke inpassing waarbij recreatie, natuurbeleving, en ecologie een plek krijgen, meer tijd. Bij RES 2.0 zal daarom opnieuw een inschatting gemaakt worden. Samen met de gemeente spreken de wijkraden de wens en intentie uit om zoveel werk te maken van zon op daken van huizen, VvE’s en bedrijven dat het niet nodig zal blijken om de plassen ten tijde van RES 2.0 nog te overwegen als projecten maar deze liever te laten vervallen als zoekgebieden.

Informatieavond
Op woensdag 28 april (20.00-21.00 uur) wordt een online toelichting gegeven op de keuzes die de regio maakt. Hoeveel wil de regio gaan opwekken tot 2030? Waar liggen de zoekgebieden? Wat is een zoekgebied eigenlijk? Welke stappen volgen nog totdat uiteindelijk een vergunning kan worden verleend? En hoe kunnen inwoners en belanghebbenden hierover meepraten? De toelichting is voor iedereen te volgen via een livestream op energieregionhz.nl/informatieavond-res. De RES van Noord-Holland Zuid is gepubliceerd op www.energieregionhz.nl.

Alle gemeenteraden van Noord-Holland Zuid en de algemeen besturen van de waterschappen besluiten in mei en juni over RES 1.0.

 

 

 

- Advertentie -
Vorig artikelDekamarkt steunt Artis met ruim 46.000 Euro
Volgend artikelNieuwe tentoonstelling Frans Hals Museum, locatie Hal: Who is she?
redactie
De redactie van Haarlem updates zorgt er voor dat er regelmatig updates (persberichten) op deze site komen te staan. Zelf maken wij reportages, interviews of mooie fotoseries en video's van Haarlem en omgeving. Neem gerust contact met ons op als u ideeën heeft voor leuke inhoud van Haarlem updates via info@haarlemupdates.nl of stuur uw persberichten naar persberichten@haarlemupdates.nl. Vragen over advertentiemogelijkheden kunt u sturen naar adverteren@haarlemupdates.nl.