Op donderdag 9 juni heeft wethouder De Raadt de Kadernota 2023 aangeboden aan de gemeenteraad. Hoewel de grote onzekerheden van de coronacrisis grotendeels voorbij zijn, worden nog geen grote keuzes gemaakt. Dat heeft te maken met de recente gemeenteraadsverkiezingen en de aanstaande wisseling van het bestuur.

De belangrijke keuzes
voor de komende jaren zijn daarom voor de onderhandelende partijen bij het opstellen van een nieuw coalitieakkoord. De gemeenteraad behandelt de kadernota in de week van 11 juli. In de jaarlijkse kadernota omschrijft het bestuur van de stad hoe de uitganspunten voor het huishoudboekje er de komende periode uitzien. Waar gaat meer of minder geld naartoe, hoe worden verschillende ambities, wensen en lasten door de stad betaald? Wethouder De Raadt: “Deze laatste kadernota van het huidige college valt midden in een periode waarin onderhandeld wordt over een nieuw bestuur. Daarom heeft het college besloten zich te beperken tot het nemen van financiële besluiten over zaken die onvermijdelijk zijn of niet kunnen wachten. Zo lopen we de onderhandelaars niet in de weg en de beschikbare financiële ruimte kan worden ingevuld door een nieuw bestuur.” Ook financiële consequenties van eerder in de raad genomen besluiten worden meegenomen.

Voortgang 2022
Onderdeel van de kadernota is de Voortgangsrapportage 2022 van het lopende jaar. Dit jaar wordt meer geld dan eerder verwacht uitgegeven aan Jeugd/Wmo. Ook de steunmaatregelen voor de gevolgen van corona kosten de gemeente meer geld. Daar tegenover kreeg Haarlem ook meer geld van het Rijk. Alle mee- en tegenvallers van het lopende jaar resulteren in een tussentijds voordeel van € 3,2 miljoen.

Behandeling in de raad
De gemeenteraad behandelt de kadernota in de week van 11 juli. Deze wordt vastgesteld op donderdag 14 juli 2022.

Meer informatie
De kadernota is te vinden op de website Financiële stukken, Gemeente Haarlem.

 

 

 

 

- Advertentie -

Geef een reactie