Tentoonstelling ‘Buiten de lijnen. Een cross-over tussen kunst en boek’

0

Het boek als kunstobject staat centraal in de expositie ‘Buiten de lijnen’, die vanaf 22 september 2017 te zien is bij het Noord-Hollands Archief. Het is een selectie van kunstenaarsboeken die het archief voor de Bibliotheek Zuid-Kennemerland in beheer heeft.

Deze selectie komt uit een van de meest bijzondere boekencollecties die het Noord-Hollands Archief beheert. Het zijn boeken die door een kunstenaar zijn gemaakt, soms als uniek object of soms in zéér kleine oplage. De boeken zelf zijn het kunstobject. Er wordt niet alleen gewerkt met papier maar bijvoorbeeld ook met staal, rubber of hout. De illustraties zijn geplakt, gestempeld of ingebrand om bijzondere effecten te bereiken. De expositie is mede samengesteld door kunstenares Alicja Werbachowska, die onlangs nog een schenking deed en de collectie verrijkte met een aantal bijzondere werken.

Van oudsher schaft de bibliotheek boeken aan met bijzondere (typo)grafische vormgeving. Volgens bronnen uit de zestiende en zeventiende eeuw is de boekdrukkunst een uitvinding van Laurens Janszoon Coster uit Haarlem. Om deze theorie kracht bij te zetten werden in de negentiende eeuw door de eerste bibliothecaris van de stad (Abraham de Vries) zoveel mogelijk vroege drukken aangekocht. Tot op heden ligt de focus op boekvormgeving. En dat heeft ook geleid tot vorming van deze collectie.

De expositie ‘Buiten de lijnen. Een cross-over tussen kunst en boek’ is een samenwerking van het Noord-Hollands Archief en de Bibliotheek Zuid-Kennemerland.

Data tentoonstelling, lezing, workshop en educatief programma
De tentoonstelling is te zien van 22 september t/m 27 oktober 2017, Jansstraat 40, maandag t/m vrijdag 9-17 uur. Gratis Entree.

Voor wie meer over deze kunstvorm wil horen en zelf aan de slag wil, wordt een lezing met aansluitende workshop georganiseerd met Anneke van den Bergh, conservator oude boekerij en bijzondere collecties van het Noord-Hollands Archief en Paul van Marissing van het Grafisch Atelier Haarlem. Maandag 16 oktober 2017, 20.00 uur. Jansstraat 40, toegang: € 10,00 (in het kader van de samenwerking Rondje Kunst, meer informatie en kaartverkoop via www.rondjekunst.nl).

Naar aanleiding van de tentoonstelling zijn er educatieve programma’s ontwikkeld voor groep 1-3 van het basisonderwijs en voor het voortgezet onderwijs. Voor meer informatie: www.noord-hollandsarchief.nl/ontdekken/onderwijs.

Advertentie