ANWB-leden in Noord-Holland vinden verkeersveiligheid prioriteit

0

ANWB-leden in de provincie Noord-Holland vinden verkeersveiligheid het belangrijkst voor de nieuwe Statenperiode. Bijna tweederde is voor een strengere verkeershandhaving en de helft wil dat wegen en fietspaden veiliger worden.

Dat blijkt uit een ledenonderzoek dat de ANWB in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen in alle provincies heeft gehouden. In het onderzoek zijn vier thema’s onderzocht die onze leden belangrijk vinden en waarvoor de provincie een bijzondere verantwoordelijkheid draagt. De thema’s zijn verkeersveiligheid, bereikbaarheid en infrastructuur, fietsen, ruimte voor recreatie en toerisme.

Uit het onderzoek blijkt verder dat ANWB-leden veel belang hechten aan het onderhoud van wegen en fietspaden. Om de bereikbaarheid te verbeteren, zien leden graag dat het openbaar vervoer en (snel)fietsroutes worden uitgebreid. Ruim 90% van de leden vindt de kwaliteit van het landschap belangrijk. Bijna 80 procent hecht belang aan verbeterde wandel- en fietsmogelijkheden; ruim 70 procent aan de bereikbaarheid van recreatiegebieden.

De ANWB vraagt de Provinciale Staten om in de besprekingen rondom het nieuwe coalitieakkoord rekening te houden met de uitkomsten van dit onderzoek. In totaal hebben 5490 leden aan het onderzoek meegedaan, onder wie 779 respondenten in Noord-Holland.

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op
www.anwb.nl/provincialeverkiezingen2019.